اطلاعیه تغییرات در نحوه استفاده از پورتال دانشجویی و اساتید

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۵ کد : ۱۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۷۸

به نام خدا

پیرو تجمیع واحدهای پزشکی ، دندانپزشکی و علوم دارویی در قالب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و یکپارچه

سازی پورتالهای دانشجویی و اساتید ، خواهشمند است ضمن توجه به موارد زیر، ضروریست تغییرات اعلام شده  هنگام

ورود به پورتالهای مربوطه رعایت گردد. 

 

1- تمامی آدرس های  قبلی پورتال های  دانشجویی و اساتید دانشکده دندانپزشکی با هر لینکی غیر فعال می باشد.

 

2- برای ورود به پورتال دانشجویی از طریق  وب سایت دانشکده به آدرس http://dentaliau.ac.ir در بخش سیستم

مکانیزه (وسط صفحه سمت راست) " پورتال های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران "  مراجعه نمائید .

شما  از این طریق میتوانید به شش لینک به منظور سرعت بهینه دسترسی داشته باشید.

 

3-کد شناسایی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی به جای عدد 3 با عدد 2 شروع می شود و رمز عبور به قوت خود باقی

است.

 

4-  برای ورود به پورتال اساتید از طریق  وب سایت دانشکده به آدرس http://dentaliau.ac.ir در قسمت سیستم

مکانیزه (وسط صفحه سمت راست) پورتال اساتید 1 و 2 "  مراجعه نمائید . 

 

5- کد کاربری در پورتال اساتید دانشکده دندانپزشکی با عدد 10000 جمع مشود و رمز عبور به قوت خود باقی است.

 

6 - به دلیل تغییرات فوق پورتال سلف نیز تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد.

 


( ۵ )

نظر شما :