انتصاب عضو شورای جذب و بورس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

۰۱ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۸ کد : ۲۵۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۵۰

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی ، طی حکمی از سوی دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر دنیا صدری بعنوان عضو شورای جذب و بورس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد.

در حکم دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به دکتر دنیا صدری آمده است.

سرکار خانم دکتر دنیا صدری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

بنا به پیشنهاد معاون محترم علوم پزشکی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده سرکار عالی ، به موجب این حکم برای مدت 2 سال بعنوان عضو شورای جذب و بورس علوم پزشکی دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و با رعایت مقررات دانشگاه در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

                                                                                                                      محمد مهدی طهرانچی


( ۱ )

نظر شما :