اولین جلسه حضوری دفتر توسعه آموزش (EDO)در سال ۱۴۰۰

۱۶ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۵ کد : ۳۸۱۴ اخبار
تعداد بازدید:۶۷

در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

اولین جلسه حضوری دفتر توسعه آموزش  (EDO)در سال 1400

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اولین جلسه حضوری دفتر توسعه آموزش(EDO)دانشکده دندانپزشکی در سال جاری ، روز سه شنبه ۲۷ مهرماه با حضور دکتر دنیا صدری معاون آموزشی کلینیکی، دکتر شیرین لواف مدیر دفتر توسعه آموزش و نمایندگان گروههای آموزشی و با حفظ فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه ، در خصوص الزامات اعتباربخشی و بررسی سنجه های مربوط به گروههای آموزشی تبادل نظر شد ، استفاده از لاگ بوک در کلیه بخشهای بالینی مورد تاکید مجدد قرار گرفته و مقرر شد نمایندگان گروههای آموزشی نحوه اجرای این امر را بررسی و بصورت دوره ای گزارشی ارایه کنند.

موارد دیگری که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ، معرفی اساتید مشاور آموزشی برای دانشجویان نوورود ،مراحل انجام ارزشیابی ۳۶۰ درجه اساتید بصورت آنلاین،گزارش عملکرد دفتر توسعه آموزش در سال گذشته و تاکید بر تکمیل "زیج آموزشی"جهت رصد فعالیتهای گروههای آموزشی بود.


( ۱ )

نظر شما :