بازدید علمی مورخ۹۷/۱۲/۱ از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران انجام شد

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۵ کد : ۸۳۲ اخبار
تعداد بازدید:۵۳۱

این فعالیت با حضور جمعی از دانشجویان علاقمند و اعضای محترم هیات علمی با هماهنگی مرکز تحقیقات مواددندانی صورت گرفت  خدمات قابل ارائه در پژوهشگاه شامل:

- آنالیز عنصری مواد

-انواع کروماتوگرافی

-بررسی وزن مولکولی پلیمرها

-بررسی خصوصیات مکانیکی

-بررسی خصوصیات رئولوژیک می باشد.

ضمناً در مورد نحوه ی همکاری و استفاده از امکانات آموزشی ، پژوهشی پژوهشگاه مذاکرات اولیه به عمل آمد.و مقرر شدبا تکیه بر تعاملات بین مرکزی ازین پس دانشجویان دندانپزشکی با ارائه  معرفی نامه  از مرکز تحقیقات مواددتدانی خدمات مورد نظر خود را از پژوهشگاه دریافت نمایند.


( ۲ )

نظر شما :