معاونت فرهنگی

  • امام علی علیه السلام فرمود: هر ظرفى که در آن چیزى ریخته شود پر مى‏شود، مگر ظرف دانش که هر چه در آن ریخته شود جا باز مى ‏کند. (نهج البلاغه: حکمت 205 )
  • خانه
  • فرم ها و بخشنامه ها
 

فرم ها و بخشنامه های معاونت فرهنگی

 

# عنوان
1 بخشنامه کانونها
2 تفاهم نامه فرهنگی پژوهشی
3  بخشنامه اردوهای دانشجویی
4  فرم کانون دانشجویی
5  آیین نامه تخصیص بودجه فعالیت و حمایت مالی از کانون های فرهنگی و هنری
6  
7