معرفی معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندان پزشکی در یک نگاه:

الف)  نام معاون :

 جناب آقای حسین رفیعی

ب) مدرک و رشته تحصیلی:

- تاریخ تولد :1338 - محل تولد: تهران

آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس - رشته تحصیلی: فقه و اصول - محل تحصیل: حوزه علمیه قم

مسئولیت: معاون فرهنگی - نحوه همکاری با دانشگاه: کارمند رسمی – 

تاریخ شروع همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی: خرداد ماه 1367

پست الکترونیک: Rafieihos@gmail.com

ج) سوابق علمی و اجرایی:

سوابق تدریـس:

1 - نــام واحــد : دانشگاه آزاد اسلامی شهرری -گــرایــش : دروس معارف اسلامی 1 و 2، انقلاب اسلامی، وصایا -تــوضــیــح : 1368 - 1385

2 - نــام واحــد : دانشگاه آزاد اسلامی شهرری- گــرایــش : درس تخصصی فقه و فقها -تــوضــیــح : 1383 - 1384

3 - نــام واحــد : دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی- گــرایــش : درس معارف اسلامی 1 و 2- تــوضــیــح : 1377 - 1378

4- نــام واحــد : دانشگاه آزاد اسلامی دندانپزشکی- گــرایــش : درس وصایا، قرآن -تــوضــیــح : 1386 - 1389

آثـار علمی:

مقالات :

پژوهشی پیرامون واژه قرآن -پوپولیسم فرهنگی - اینترنت و فرهنگ- اعتدال گرایی فرهنگی در آینه قرآن و عترت -حجاب، قانون و دانشگاه - درباره فقه - دنیای محبوب و دنیای مذموم از منظر امام علی علیه السلام - سیاست های فرهنگی- نهج البلاغه ملاک فصاحت و سخنوری - فقه و فقها

بررسی جایگاه انسان در نظام آفرینش از نگاه قرآن کریم و مکاتب بشری با تأکید بر اومانیسم

بررسی عوامل مؤثر در میزان ارتقاء واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص های فرهنگی

کـتـاب تألیفی :

فقه و فقها

طرح پـژوهـشی :

بررسی جایگاه انسان در نظام آفرینش از نگاه قرآن کریم و مکاتب بشری با تأکید بر اومانیسم

بررسی عوامل مؤثر در میزان ارتقاء واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص های فرهنگی

سوابق مـسـئولـیـت در دانشگاه آزاد اسلامی:

1 - ســمــت : رئیس دفتر فرهنگ اسلامی -نــام واحــد یــا مــرکــز : واحد شهرری- تــوضــیــح : 1367 - 1385

2 - ســمــت : مدیر گروه معارف اسلامی- نــام واحــد یــا مــرکــز : واحد شهرری -تــوضــیــح : 1369 - 1377

3 - ســمــت : مدیر مسئول فصلنامه زکریا- نــام واحــد یــا مــرکــز : واحد شهرری -تــوضــیــح : 1370 - 1385

4 - ســمــت : معاون فرهنگی- نــام واحــد یــا مــرکــز : واحد دندانپزشکی -تــوضــیــح : 1385 - 1393

5 - ســمــت : دبیر کمیته ناظر بر نشریات- نــام واحــد یــا مــرکــز : منطقه هشت- تــوضــیــح : 1384 - 1393

6 - ســمــت : عضو کمیته فرهنگی – سیاسی (زیرمجموعه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها) -نــام واحــد یــا مــرکــز : سازمان مرکزی -تــوضــیــح : 1383 – 1393

 

 

د)تاریخچه معاونت:

حوزه فرهنگی واحد دندانپزشکی تا سال 1385 توسط سرپرست دفتر فرهنگ اسلامی اداره و از این سال با تغییر چارت سازمانی و تبدیل به معاونت جناب آقای رفیعی عهده دار مسئولیت معاونت فرهنگی شدند که هم اکنون نیز به این سمت اشتغال دارند .طی این دوره 9 ساله افتخارات فراوانی در زمینه:  مسابقات سراسری، نشریات دانشگاهی،اقامه نماز ، مقالات فرهنگی و .... را به دست آورده اند .

ح) زیر مجموعه های معاونت فرهنگی:

- دفترکانون قرآن و عترت(ع) خواهران و برادران

- دفتر ستاد اقامه نماز

- دفتر امور فوق برنامه فرهنگی و اردوها

- دفتر امور فرهنگی و مناسبتهای ملی و مذهبی

- دفتر کانونها و تشکلهای دانشجویی

ف) حیطه اصلی فعالیت های فرهنگی،اجتماعی و برخی از اهداف

- دین و اخلاق: (اعتقادات و باورها، احکام، اخلاق، معنویت)

اهداف:

1- توجه به  معرفت و آداب دینی با هدف تربیت انسان متدین و ایجاد جامعه دینی

2- توسعه اندیشه دینی با روش های جذاب، اقناعی و در قالب های نوین

3- ترویج سه اصل بنیادین اخلاق یعنی راستگویی، وفای به عهد و امانت داری

4- نهادینه سازی رفتار دینی و عمل به احکام دین در محیط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت، عفاف و حجاب و  ... مبتنی بر معرفت و گرایش درونی و نه ظاهر گرایانه و دستوری

5-تقویت رفتارهای  دینی معاد اندیش

6-گسترش نگرش های معرفت مدار دینی با پرهیز از ریاکاری

7- تقویت وحدت و اخوت دینی درپرتو اسلام

8- پاسداشت کرامت انسانی و احترام به ادیان الهی و مذاهب اسلامی

9- تمهید و فراهم آوردن فضای آزاد اندیشی دینی

-  انقلاب، امام و رهبری: (امام و انقلاب اسلامی؛ امام، وصایا و اندیشه های راهگشای فرهنگی، اخلاقی، فقهی و سیاسی؛ پیدایش، تکامل، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی؛ انقلاب اسلامی و جنبش ها و انقلاب های معاصر، ساختارارکان و دستاوردهای جمهوری اسلامی؛ نقش و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی و معادلات جهانی(

اهداف:

1- تبیین زندگی، اندیشه، اهداف، آرمان ها، وصایا و آثار امام خمینی(رحمه الله علیه(

2- تبیین نقش امام در انقلاب اسلامی

3- ترویج سبک زندگی و سیره اخلاقی، اجتماعی و سیاسی امام خمینی(رحمه الله علیه(

4- تبیین و معرفی  انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی(ریشه ها، ماهیت، اهداف، روش ها، مراحل، ساختار، ارکان و دست آوردها(

5- تبیین مبانی و کارکرد اصل ولایت فقیه، حکومت دینی و جایگاه رهبری در اندیشه های امام و در قانون اساسی

6- تقویت پیوند عاطفی و عقلانی دانشگاهیان با امام و رهبری

7- ترویج اندیشه ها، منویات و سفارش های رهبر انقلاب اسلامی

- فرهنگ: (فرهنگ اسلامی؛ فرهنگ ایرانی و ملی؛ فرهنگ بومی؛ فرهنگ عمومی؛ پاره فرهنگ ها؛ فرهنگ اشتغال؛‌فرهنگ دانش اندوزی؛ فرهنگ اجتماعی؛‌ زبان و ادب فارسی(

اهداف:

1- کارآمدی فعالیت های فرهنگی و اثر بخشی بنیادین.                  

2- جهت دهی فعالیت های فرهنگی و هدفمند سازی هوشمندانه.

3- توسعه و ارتقای فرهنگ عمومی دانشگاهیان.                 

4- مشارکت فعال استادان، دانشجویان و کارکنان در فعالیت های داوطلبانه فرهنگی و خلق آثار

5- تقویت حسّ افتخار و اعتماد دانشگاهیان به هویت ملی و فرهنگ غنی ایرانی       

6- افزایش سطح دسترسی به اطلاعات فرهنگی.

7- شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگی، فرصت ها و تهدیدها و اتخاذ راهبرد مناسب.  

8- شناسایی و معرفی مؤلفه های فرهنگ ایرانی و اسلامی

9- تعمیق پژوهش های فرهنگی.                          

10- معرفی تأثیرات انقلاب اسلامی بر فرهنگ ایرانی و ملی

11- مسأله شناسی در فعالیت های فرهنگی (نیازها و معضلات(

12- توسعه، ترویج و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی

13- شناسایی، تقویت و تحکیم مشترکات فرهنگ ایرانی و اسلامی

14- پاس داشت و حفاظت از سرمایه ها و میراث طبیعی، معنوی و فرهنگی.

15- حمایت از حقوق معنوی و مادی صاحبان آثار در حوزه فرهنگی

- هنر: (هنرهای ارزشی و معنا گرا؛ هنرهای ایرانی و اقلیمی؛ آفرینش های هنری؛‌هنرهای تجسمی؛‌هنرهای نمایشی؛‌هنرهای شنیداری و دیداری(

اهداف:

1- توسعه و ترویج  هنر به معناو مفهوم اصیل آن یعنی فضیلت و خوبی

2- پژوهش و آموزش پیرامون حقیت هنر و پیرایش آن از آمیخته های غربی

3- مرز شناسی هنرهای آیینی، هنرهای سنتی و هنرهای مدرن با تأکید بر هنر بومی

4- توسعه و ترویج هنر دینی و ارزش های متعالی در فعالیت های فرهنگی

5- شناخت، پژوهش و ترویج هنر و ادبیات مولود انقلاب اسلامی با تأکید بر دیدگاه های امام خمینی( رحمه الله علیه) و مقام معظم رهبری

- کانون ها و باشگاه های واقعی و مجازی: (کافه های گفتگو؛ کلوپ های هنری؛ پاتوق ها و کانون های فرهنگی؛ باشگاه های دانشجویی؛‌کانون های قرآنی؛‌کانون های نشریات؛ کانون های اندیشه؛ شبکه های اجتماعی و مجازی(

اهداف:

1-شناسایی، ارتقاء و بهره برداری از قابلیت های مدیریتی و مدارایی دانشجویان

2- تقویت روحیه کار و تلاش جمعی و گروهی در دانشگاهیان

3- تقویت روحیه کار و تلاش جمعی و گروهی در دانشگاهیان

4- توجه به کارآفرینی و اشتغال زایی دانشگاهیان

5- توسعه و تقویت فضای مناظره دانشجویی

6- تقویت روحیه آزاد اندیشی، نقد نظریه و نظریه پردازی

7- نهادینه کردن فرهنگ گفتگو وجدال احسن

8- شناخت مرزهای عوام زدگی، خرافه گرایی، افراط و تفریط در جامعه دانشگاهی

9- تعمیق گفتگوی ملی و فراملی در جامعه دانشگاهی

10- تقویت مشارکت فعالان اجتماعی و فرهنگی با حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

11- ایجاد فضای پر نشاط فرهنگی

 

 

 

- سیاحت و تفریحات: (گردش‌گری؛ زیارت؛ بازدید؛ تفرج(

اهداف:

1- ترویج فرهنگ و آداب سیر و سفر

2- کسب تجربه و فرهنگ و منش اجتماعی در روابط انسانی در حین سفر

3- آشنایی دانشگاهیان با میراث فرهنگی و طبیعی و مظاهر تاریخی

4- ترویج فرهنگ شادی و نشاط و تفریحات سالم

5- ترویج فرهنگ ایران شناسی

6- آشنایی دانشگاهیان با واقعیت ها و فرصت های گذشته و امروز ایران

- مشاوره: (ازدواج؛ ‌خانواده؛ مشاوره مذهبی؛ مشاوره رفتاری؛ مشاوره اخلاقی؛ مشاوره اعتقادی؛ آموزش و سلامت افزایی؛ زیست اجتماعی؛ بهداشت روان)

اهداف:

1- یاری رسانی مستقیم و غیر مستقیم به دانشگاهیان مبتلا به معضلات روانی و مشکلات روانی و اجتماعی

2 - ارتقائ سطح دانش و بینش روان شناختی دانشگاهیان و راهنمایی برای تصمیم گیری آگاهانه و عاقلانه

3- آموزش مهارت های زندگی

4- ارتقاء سطح سلامت اجتماعی و سالم سازی خوابگاه ها

5- حمایت از دانشجویان آسیب پذیر و در معرض خطر

6- اهتمام به اصل خانواده محوری

7- تبیین نظام خانواده در جامعه اسلامی - ایرانی براساس آموزه های دینی

8- فرهنگ سازی در راستای تحقق ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار

9- تعامل با حوزه مشاوره تحصیلی

 

 

-        مشارکت اجتماعی: (امور مذهبی، امور سیاسی، امور اجتماعی)

اهداف:

1- بهره گیری از توانمندی های جمعی دانشگاهیان در جهت افزایش سلامت اجتماعی و کاهش آسیب ها

2- معرفت افزایی دانشگاهیان نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی

3- توسعه، ارتقاء و بهره برداری از سرمایه های اجتماعی

4- تقویت و حمایت از ظرفیت های متفاوت سازمان های مردم نهاد0 کانون ها، تشکل ها، هیأت های مذهبی و نشریات(

5- تقویت ارزش ها در مسائل اجتماعی

و) اسامی کارکنان و سمت پرسنل

-        مسئول امور فرهنگ اسلامی(اقامه نماز): آقای مرتضی کوشکستانی

-        کارشناس فرهنگی خواهران:  خانم نسرین نوری

-        کارشناس کانون قرآن و عترت(ع) : خانم مرضیه افضلی

-        کارشناس امور فوق برنامه فرهنگی : خانم مریم حقیقی خواه

 

 

ظ) نشانی ، تلفن و آدرس ایمیل:

تهران خیابان پاسداران خیابان نیستان دهم  پلاک 4 - طبقه دوم ساختمان شماره 2

تلفن: 22763388                               دورنگار: 22763457

پست الکترونیک: Farhangi @dentaliau.ac.ir