فارغ التحصیلان

اولین دوره فارغ التحصیلان در سال 71، تعداد 41 نفر می باشد.

دکتر نوشین شکوهی نژاد توانست با کسب 4 عنوان برترین (رتبه اول امتحانات جامع علوم پایه کشور ، رتبه اول فارغ التحصیلان واحد ، رتبه اول امتحانات دستیاری کشور، ربته اول امتحانات بورد تخصصی کشور ) به عنوان ممتازترین چهره علمی مطرح واحد دندانپزشکی برگ زرین افتخار بر کارنامه درخشان دانشگاه آزاد اسلامی آفرید.

ضمناً درامتحانات برد تخصصی درکل کشور شش نفر از این واحد به اسامی پارسیه فقیه ( اطفال- تهران)  نازنین زرگر ( اندو- شهید بهشتی )   نوشین شکوهی نژاد ( اندو- تهران )  محمدرضا شباهنگ فر (پریو- شیراز)  افشین حراجی ( جراحی – اصفهان )  آرش عزیزی ( تشخیص – تهران ) رتبه های اول را کسب کردند.

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

-          برای دریافت برگه تسویه حساب پس از ثبت کلیه نمرات به جزء رساله چهار دکتری به سایت یا امور فارغ التحصیلان مراجعه فرمائید.

-          پس از تکمیل برگه تسویه حساب وثبت نمره رساله 4 در سیستم به امور فارغ التحصیلان مراجعه فرمائید.

-          ده روز پس از تحویل برکه تسویه حساب جهت دریافت پروانه وشروع طرح به دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه فرمائید.

-          پس از انجام طرح وخدمت سربازی با اسکن نامه پایان طرح ، پایان خدمت وکارت ملی به فارغ التحصیلان مراجعه فرمائید.

  • مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه وگواهینامه موقت (المثنی )
  • مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه وریز نمرات فارغ التحصیلی
  • ترجمه مدارک فارغ التحصیلی
  • موفقیت دانشجویان واحد درامتحانات رزیدنتی

2-    موارد انضباطی

3-    نقل وانتقالات

سایت نقل وانتقالات www.iau.ac.ir 

 

 


 

 

فرمها ومدارک لازم فارغ التحصیلان

 

مدارک مرحله اول ودوم جهت دریافت دانشنامه ( کلیه رشته ها )

لطفا ً مدارک ذیل را اسکن ودریک CD یا فلش به نام خود ذخیره کرده وبه امور فارغ التحصیلان تحویل نمائید.

1-     نامه پایان طرح ( یا معافیت از تحصیل )

2-    پشت وروی کارت پایان خدمت آقایان

3-    تصویر مدرک مقطع قبلی برای کارشناسی ناپیوسته 

توجه : جهت انجام مرحله دوم با شماره تلفن 3-22564571 داخلی 242 تماس بگیرید.

 

مدارک مرحله دوم دکتری

 

جهت دریافت دانشنامه وریز نمرات ( زمان انتظار 4 ماه )

1-     کپی آخرین مدرک تحصیلی از بایگانی آموزش ( پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم 

2-    کپی پشت وروی کارت پایان خدمت آقایان

3-    واریز دو عدد فیش بانکی جداگانه به مبلغ ( 500/5 تومان و 22000 تومان )به شماره 0104460446004 بانک ملی بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

4-    کپی از صفحه اول وآخر شناسنامه در صورت وجود توضیحات

5-    خرید دوقطعه تمبر 1000 تومانی از بانک ملی

6-    دریافت برگ تسویه حساب از صندوق رفاه ( آقای ابراهیمی )

7-    دو قطعه عکس 4*3 جدید

 

مدارک مرحله دوم کاردانی وکارشناسی

 

جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات ( زمان انتظار : 4 ماه )

1-     اخذ کپی مدرک تحصیلی از بایگانی آموزش

2-    یک برگ کپی پشت وروی کارت پایان خدمت

3-    واریز دو عدد فیش بانکی جداگانه به مبلغ 5500 تومان و 5500 تومان کاردانی مبلغ 5500 تومان و 11000 تومان کارشناسی پروتز به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

4-    یک برگ کپی از صفحه اول وآخر شناسنامه

5-    خرید دو قطعه تمبر 1000 تومانی از بانک ملی

6-    اخذ برگه تسویه حساب از صندوق رفاه امور مالی آقای ابراهیمی

7-    دو قطعه عکس 4*3 جدید.

 فارغ التحصیلان جهت ترجمه مدارک فراغت از تحصیل خود لازم است با دردست داشتن اصل دانشنامه وریز نمرات به معاونت علوم پزشکی مراجعه کرده تا پس از دریافت مجوز ترجمه به دارالترجمه مراجعه فرماید.

 

آدرس معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی انتهای اشرفی اصفهانی به سمت حصارک واحد علوم تحقیقات بلوک 1 طبقه 6 دفتر معاونت علوم پزشکی تلفن 61-44845160    -  44845162

اعلام مفقودی دانشنامه

 

مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه المثنی

 

1-     فیش بانکی به مبلغ 300000 هزارریال به حساب 0104460446004 سیبابانک ملی شعبه زبرجد

2-    تهیه استشهاد محلی به امضاء سه نفر ومحضری شدن امضاء یکی از شهود در دفتر اسناد رسمی

3-    نشر آگهی دریکی از جراید کثیر الانتشار در سه نوبت هر دوهفته یکبار

4-    تهیه اگهی فقدان مدرک تحصیلی به شرح متن مربوطه

5-    تسلیم دو نسخه روزنامه منتشره متضمن آگهی مربوطه به امور فارغ التحصیلان

6-    تعهد کتبی مبنی برپذیرش قبول مسئولیت به سوء استفاده احتمالی

7-    تعهد کتبی مبنی بر تحویل درصورت پیداشدن مدرک مفقوده