آموزش تخصصی

آموزش تخصصی

سرپرست کل دوره های تخصصی: دکتر بهنام خسروانی فرد

مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی رشته ارتودانتیکس

تاریخچه: پذیرش دانشجوی دوره تخصصی از سال 87 تا کنون

زیر مجموعه های واحد تخصصی: 9 رشته تخصصی دندانپزشکی به ترتیب(ارتودانتیکس،اندودانتیکس،پریودانتیکس،بیماریهای دهان،پروتز های دندانی، جراحی دهان و فک و صورت ، دندانپزشکی کودکان ، دندانپزشکی ترمیمی، رادیولوژی دندان و فک و صورت)

حیطه فعالیت ها و آمارهای مربوطه: پذیرش فارغ التحصیلان دکتری دندانپزشکی و تربیت متخصص در رشته های فوق الذکر

 

 

آمار دستیاران در حال تحصیل سال تحصیلی 93-92

ردیف

رشته

مرد

زن

جمع کل

1

ارتودانتیکس

3

6

9

2

اندودانتیکس

4

4

8

3

بیماریهای دهان

2

5

7

4

پروتزهای دندانی

4

6

10

5

پریودانتیکس

4

4

8

6

جراحی دهان و فک و صورت

13

1

14

7

دندانپزشکی ترمیمی

2

3

5

8

دندانپزشکی کودکان

1

5

6

9

رادیولوژی دندان و فک و صورت

2

4

6

 

جمع کل

35

38

73

 

آمار فارغ التحصیلان دستیاری به تفکیک رشته تا تاریخ 31/3/93

ردیف

رشته

مرد

زن

جمع کل

1

ارتودانتیکس

4

5

9

2

اندودانتیکس

4

6

10

3

بیماریهای دهان

1

7

8

4

پروتزهای دندانی

1

4

5

5

پریودانتیکس

5

3

8

6

جراحی دهان و فک و صورت

5

3

8

7

دندانپزشکی ترمیمی

1

7

8

8

دندانپزشکی کودکان

-

8

8

9

رادیولوژی دندان و فک و صورت

-

8

8

 

جمع کل

21

51

72

 

 اسامی و سمت کارکنان حوزه تخصصی:

رئیس برنامه و بودجه: ربابه ظهره وند

کارشناس : عصمت ساقی پور

کارشناس: فریده ماهریان

شماره تلفن ها:

معاونت آموزشی: 22543095  فکس: 22763450

مدیریت آموزشی:22763460

سرپرست کل دوره های تخصصی: 22763453

کارگزینی هیات علمی: 22763451

آدرس: خیابان پاسداران، نیستان نهم ، پلاک 9