گروه بهداشت و کنترل عفونت

مدیر گروه: آقای دکتر جلیل وند یوسفی
اعضای گروه:
دکتر غلامحسین رمضانی
دکتر سید محمد عبدالهی کیوانی
مریم رضایی
لیلا آثاری