اختراعات

ردیف

تاریخ ثبت اختراع

نام اختراع

نام مخترعین *

گواهی ثبت

حقوقی **

1

9/7/79

روتر داخل دهانی با استفاده از تریکات بیوالکتریکال برای کاهش زمان درمانهای ارتودنسی

شوک بخش عبدالرحمان جمیلیان عبدالرضا

26675   

30/5/87

2

22/8/87

ساخت یک داربست زیست سازگار به منظور ترمیم بافت دندان

محمدعلی صغیری

54715

3

22/8/87

ساخت یک پلیمر زیست سازگار به منظور  پاک سازی وسایل مورد استفاده در معالجه ریشته دندان

محمدعلی صغیری نیلوفر بهرامیان محمد آئینه چی مهرداد لطفی علی محمد صغیری

54714

4

1/10/87

ساخت یک پلیمر زیست سازگار برای ریشته دندان

محمدعلی صغیری مهرداد لطفی امیرپاشا محمودزاده حمیده برغمه

55642

5

1/10/87

ساخت محلول محافظ برای وسایل مورد استفاده در معالجه ریشه دندان

محمدعلی صغیری

55643

6

31/1/88

ساخت یک پلیمر زیست سازگار به منظور پاک سازی وسایل مورد جراحی

محمدعلی صغیری امیرپاشا محمودزاده علی محمد صغیری -

58380

7

31/1/88

ساخت یک داربست زیست سازگار به منظور حفظ فضای حفره دندانی

محمدعلی صغیری امیرپاشا محمودزاده افشین حراجی -

58381

8

15/2/88

ساخت محلول شستشو دهنده داخل کانال دندان

محمدعلی صغیری امیرپاشا محمودزاده گلناز مالگنجی پیمان مهرورزفر

58699

9

18/5/88

ساخت یک فایل زیست سازگار مورد استفاده در اندو

محمدعلی صغیری امیرپاشا محمودزاده

60426

10

16/1/89

توانائی داخل کردن داکسی ساکلین در گوتاپرکا

محمدعلی صغیری امیرپاشا محمودزاده کسری کرمی فر

64133

11

1/3/89

ساخت داربست زیست فعال با توانایی آزاد سازی آنتی بیوتیک

هانیه نائلی محمدعلی صغیری امیرپاشا محمودزاده نسرین روغنی زاد بهاره دادرسانفر

64777

12

1/6/89

فرآیند بررسی وتجزیه و تحلیل ناهنجاریهای فکی با استفاده از تغییر Brightness  مانیتور Flat

احمد شیبانی نیا سهیلی شیبانی نیا

66270

13

10/7/89

ساخت یک سیمان مقاوم به خوردگی مورد استفاده در معالجه ریشه دندان

ایمان براتی صمد رضائی هانیه نائلی محمدعلی صغیری افشین حراجی کامران احمدی محسن امین سبحانی

66773

14

1/8/90

دستگاه زبانی ثابت برای درمان رشد ناقص فک بالا در بیماران مال اکلوژن کلاس 3

شوکت بخش عبدالرحمان جمیلیان عبدالرضا بهناز محمد

72049

1/8/90

15

12/9/90

دستگاه فانکشنال برای درمان رشد ناقص فک پائین در کودکان

شوکت بخش عبدالرحمان جمیلیان عبدالرضا فرشته دهقان منشادی

72663

12/9/90

16

25/6/91

درمان فلوئوروزیس دندانی با روش رزین با روش رزین اینفیلتریشن

محمد صفائی یزدی سپیده بانـــوا

76761

25/6/91

17

 

استفاده از مینی اسکرووکش های الاستیک در درمان ناهنجاری اسکلتال کلاس 3 مال اکلوژن

شوکت بخش عبدالرحمان جمیلیان عبدالرضا

US8,414,291,B1

ثبت اختراع آمریکا

18

25/6/91

فرآیند کاربرد سمان میرال تری اکساید اکریگیت در ترمیم پوسیدگی های عمیق به روش step wise

سپیده بانوا  - محمدصفائی یزدی

76762

25/6/91

19

8/8/91

فرآیند تهیه دهان شویه زایلیتول

سپیده بانوا محمد جلال علوی - شیرین جعفری نسب کرمانی

142527

8/8/91

20

8/2/92

چسب مخاطی حاوی فنی توئین با قابلیت التیام زخم های  حفره دهان

سمیه علیرضائی مریم بهاروند

79312

8/2/92

21

8/2/92

دیاسکوپی داخل دهانی با قابلیت تطابق پذیری بر روی نواحی آناتومیک دهان

مریم بهاروند سمیه علیرضائی

79332

8/2/92

22

8/2/92

ذره بین  داخل دهانی با قابلیت تطابق پذیری بر روی نواحی آناتومیک دهان

مریم بهاروند سمیه علیرضائی

79311

8/2/92

23

20/8/92

دهانشویه جهت پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان (کالیکمنت )

عباس حاجی آخوندی هیلا یوسفی سعید گودرزی

81114

20/8/92

24

14/2/92

ساخت نگهدارنده بافتی با شکل و زاویه مناسب جهت سهولت استفاده در قسمتهای مختلف حفره دهان در جراحی

سمیه علیرضائی سید احمد قائم مقامی جمیله بیگم طاهری

81623

14/10/92

25

6/12/92

فرمولاسیون یک چسب مخاطی جدید حاوی ویتامین E ( آنتی اکسیدان)  به منظور التیام درد و سوزش موکوزیت ناشی از کموتراپی و رادیوتراپی

مالک : سمیه علیرضائی

مخترعین : آرش عزیزی سمیه علیرضائی مسعود رضائی احمد رضا زاده مافی -

82220

6/12/92

26

1394

ابداع تانگ گارد جدید با پلیت آکریلی و کلاسپهای آدامس و C

دکتر رحمان شوک بخش عبدالرضا جمیلیان

USD742,525S

Nov:3,2015

27

15/4/94

تراز کننده زبان جهت تصویربرداری رنگــــی

احسان امینی آرش عزیزی کیوان انصاری

86110

15/4/94