فعالیتهای فرهنگی

سایر فعالیتها

 سفرهای زیارتی برون مرزی

متن خبر: معاونت فرهنگی در راستای اجرای بخشنامه های سازمان مرکزی اقدام به تبلیغ، ثبت نام و اعزام دانشگاهیان به سفرهای زیارتی عمره مفرده، عتبات عالیات و سوریه، می نماید.