کمیته تحقیقات دانشجویی

-کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  دندانپزشکی ازاد اسلامی تهران به عنوان یکی از مجموعه های تابع معاونت  پژوهشی  دانشکده دندانپزشکی  ازاد اسلامی تهران  و  زیر نظر  دانشگاه

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.این کمیته به منظور ارتقای سطح دانش ، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش ، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان ، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی ، با اهداف  و ماموریت های  زیر   فعالیت می کند

1-توانمندسازی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه های مرتبط با پژوهش.

2-اختصاص منابع مالی ، فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت انجام تحقیقات دانشجویی

3-ارتباط و همکاری کمیته های تحقیقات دانشجویی با یکدیگر در قالب شبکه های همکار

4-حمایت های مادی و معنوی برگزاری کارگاه ها و همایش های علمی دانشجویی ، انتشار مقالات و کتب علمی و اختراعات ، ....

5-هدایت ، نظارت و تقویت تحقیقات دانشجویی به عنوان بستری مناسب و پویا در کشور

ارکان و تشکیلات  کمیته واحد دانشگاهی : 1-سرپرست 2-دبیر 3-شورای مرکزی 4-شورای پژوهشی 5-مجمع عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی واحد دانشگاهی میتوانند حسب نیاز و شرایط هر یک از دانشکده های علوم پزشکی خود یک کمیته تحقیقاتی تشکیل دهند.

 

فعالیت های قابل اجرا توسط اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

1-برگزاری کارگاه های آموزشی-پژوهشی

2-برگزاری همایش ها / کنگره ها و سخنرانی های علمی دانشجویی

3-طرح های تحقیقاتی

4-چاپ مقاله در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی

5-شرکت در همایش های علمی داخلی به صورت سخنرانی / پوستر

6-ثبت اختراع در حوزه علوم پزشکی

7-مشارکت در تالیف /ترجمه کتاب با همکاری اعضای هیات علمی

8-تور های تحقیقاتی / بازدید های علمی