اندودنتیکس

اندودانتیکس

برنامه های آموزشی و قوانین

ضمن خوش آمد گویی به دانشجویانی که برای اولین بار واحدهای درسی اندودانتیکس را دریافت نموده اند برنامه واحدهای نظری و عملی بخش اندودانتیکس به شرح زیر و به پیوست ارائه می گردد. 

*ترم 7*   واحد اندو 1 نظری 1 واحد 17 جلسه

*ترم 8*  واحد اندو 1-1 عملی  1 واحد

*ترم 9* 1- اندو 2 نظری 1 واحد17 جلسه

 2- اندو 1-2 عملی  1 واحد

*ترم 10* اندو 2 عملی  2 واحد

* ترم11*  1- اندو 3 نظری   1 واحد    17 جلسه

 2- اندو 3 عملی      2 واحد

*ترم 12*   اندو 4 عملی  1 واحد                                                                                                                          

دانشجویان تکمیلی 

ترم اول   اندو 1،2،3  نظری( در قالب یک مجموعه یک واحدی)          18 جلسه

*چرخش اول * پری کلینیک اندو

*چرخش دوم * اندو 2 عملی  2 واحد

ترم دوم اندو 3 عملی   2 واحد     یا     اندو 4 عملی    2 واحد     

ترم سوم   اندو 4 عملی   1 واحد

رفرنسهای کلی دروس نظری اندو کتابهای زیر می باشد ولی در عین حال هر یک از اساتید ممکنست رفرنسهای دیگری را معرفی نمایند.

Ingle & Backland . Endodontics .5th ed.2002.Anatomy & Access Cavity Preparation*

Torabinejad M, Walton RE. Endodontics: Principles and Practice. 4th ed 2009. *

 Hargreaves KM, Chen S. Cohen's Pathways of the pulp. 10th ed 2010*

 

ترم 7

واحد اندو 1 نظری             1 واحد                17 جلسه

در این واحد درسی در طی 17 جلسه، مطالب پایه علمی کاربردی اندودانتیکس توسط اساتید بخش تدریس می گرددو دانشجویان در طول ترم مطالب لازم جهت کار در پری کلینیک اندو را فرا می گیرند.عناوین دروس و رفرنسهای این واحد درسی به پیوست ارائه گردیده است.

** نکته بسیار مهم و قابل توجه**

واحد اندو 1 نظری پیش نیاز واحدهای عملی اندو و بسیاری از واحدهای درسی دیگر از جمله واحدهای ثابت و کودکان می -باشد.بنابراین قبولی در این واحد درسی جهت دریافت بسیاری از دیگر واحدها در ترمهای بعد ضروری می باشد.

حضور به موقع در تمام جلسات کلاسها الزامی بوده و تاخیر یا عدم حضور در کلاسها غیر موجه محسوب شده و در صورت موجه بودن لازمست مدارک پزشکی لازم پس از تائید مسئولان آموزش به مسئولان بخش اندودانتیکس تحویل داده شود تا ضمیمه لیست برگه حضور و غیاب گردد.لازم به ذکر است که حداکثر غیبت دانشجویان در کلاس اعم از موجه یا غیر موجه  کلا 4 جلسه بوده و در صورت غیبت بیشتر ، از شرکت درامتحان محروم خواهند شد.

** توصیه جدی**

جهت فراگیری و درک هر چه بهتر مطالب این واحد درسی، DVD اموزشی تهیه شده توسط بخش اندو ویژه آموزش پری- کلینیک را مشاهده نمایید.

در عین حال در طول این ترم دندانهای قدامی و خلفی خارج شده از دهان را جمع آوری نمایید.جهت "ضد عفونی کردن" دندانها آنها را به مدت یک ساعت در محلول خالص هیپوکلریت سدیم (وایتکس) قرار دهید و سپس در ظروف دربسته حاوی آب معمولی نگهداری نمایید تا درپری کلینیک های اندو در ترمهای بعد مورد استفاده قرار گیرند.

برنامه اندو 1 نظری

 

جلسه

تاریخ

عنوان

استاد

1

 

فلسفه و تاریخچه اندودانتیکس ،آشنایی با آناتومی داخلی دندان

 

2

 

آشنایی با آناتومی ریشه دندان

 

3

 

اصول تهیه حفره دسترسی(1)

 

4

 

اصول تهیه حفره دسترسی(2)

 

5

 

آشنایی با ابزار و وسایل اندودانتیکس(1)

 

6

 

آشنایی با ابزار و وسایل اندودانتیکس(2)

 

7

 

اصول استریلیزاسیون و کنترل عفونت در اندودانتیکس

 

8

 

رادیوگرافی در اندودانتیکس

 

9

 

آشنایی با مواد در اندودانتیکس(1)

 

10

 

اصول بیولوژیکی و اهداف تمیز کردن کانال دندان

 

11

 

تمیز کردن و شکل دهی کانالهای مستقیم

 

12

 

تمیز کردن و شکل دهی کانالهای خمیده

 

13

 

تمیز کردن و شکل دهی کانالهای خمیده

 

14

 

آشنایی با مواد در اندودانتیکس(2)

 

15

 

روشهای پرکردن کانال ریشه ( تراکم جانبی)

 

16

 

روشهای پرکردن کانال ریشه ( تراکم عمودی)

 

17

 

پرسش و پاسخ

 

ترم 8

واحد اندو 1-1 عملی                   1 واحد

در طول یک ترم تحصیلی ودر طی 7 جلسه تمام وقت آموزشی و یک جلسه امتحان عملی، دانشجویان مطالب فرا گرفته از واحد اندو 1 نظری را روی دندانهای قدامی و پره مولرهای خارج شده از دهان  به طور عملی می اموزند.

در طی این دوره دانشجو به طور عینی با وسایل مورد استفاده در درمان ریشه آشنا می شود و نحوه تهیه حفره دسترسی ، آماده سازی و پرکردن کانالها و قرار گیری پانسمان به علاوه نحوه تهیه رادیوگرافیها به همراه تهیه ظهور وثبوت آنهارا روی دندانهای قدامی و پره مولرهای فرا می گیرد.دانشجویان علاوه بر ارائه و تحویل دندانها برای هر مرحله از درمان، تعدادی از دندانها را با انجام تمام مراحل درمانی طی مهلت زمانی تعیین شده، به مسئول پری کلینیک تحویل می دهد.

در طول ترم امتحانات متعددی در زمینه های مختلف آموزش این واحد درسی در محل پری کلینیک  اندو برگزار می گردد.بنابراین لازمست دانشجویان همیشه آمادگی لازم را داشته باشند.

در آخرین جلسه این واحد درسی، دانشجو بدون کمک اساتید، تمامی مراحل درمان ریشه را روی یک دندان تک کاناله قدامی انجام می دهد و به هر مرحله درمانی نمره ای اختصاص می یابد.

 به موازات آموزش عملی، دانشجویان می بایست مطالب تئوری واحد 1 نظری را خوب مطاله نموده و DVD  آموزشی پری کلینیک اندو را با دقت مشاهده نماید.

*لیست وسایل مورد نیاز بخش اندو به همراه تعداد کارهای لازم درمانی و بارم بندی نمرات در پایان این برنامه پیوست گردیده است.

*دانشجویان موظفند کارهای لازم از قبل تعیین شده را در موعد مقرر مشخص شده تحویل استاد مسئول پری کلینیک نمایند.

 

نکته مهم : رعایت کنترل عفونت و بهداشت در این قسمت حائز اهمیت است.بنابراین بخش اندو ضمن آموزش و تاکید روی آن، قسمتی از نمره دانشجویان به رعایت این قسمت و نیز نظم و انظباط آنها اختصاص داده است.

حضور به موقع در تمامی جلسات پری کلینیک اندو ضروری بوده و عدم حضور حتی برای یک جلسه به عنوان غیبت کامل در لیست نمرات منظور می گردد.

 ترم 9

1-     اندو 2 نظری         1 واحد                  17 جلسه

در این واحد درسی، دانشجو مطالب مربوط به جنین شناسی و فیزیولوژی دندان و بافتهای دندانی را فرا گرفته و به طور کلی کلیه مراحل تشخیص، طرح درمان، بیماریهای پالپ و پری اپیکال، بی حسی های درمان ریشه و ایزولاسیون دندانی ، اورژانسهای اندو و کاربرد آنتی بیوتیکها و مسکنها در اندو را که جهت کار درمانی در کلینیک ضروری می باشد می آموزد.

عناوین این واحد درسی به همراه رفرنسها به پیوست ارائه گردیده است.

نکته بسیار مهم و قابل توجه: اندو 2 نظری پیش نیاز اندو 2 عملی می باشد و قبولی در این واحد نظری جهت کار درمانی اندو روی بیماران در ترم بعد ضروری می باشد.

حضور به موقع در تمام جلسات کلاسها الزامی بوده و تاخیر یا عدم حضور در کلاسها غیر موجه محسوب شده و در صورت موجه بودن لازمست مدارک پزشکی لازم پس از تائید مسئولان آموزش به مسئولان بخش اندودانتیکس تحویل داده شود تا ضمیمه لیست برگه حضور و غیاب گردد.لازم به ذکر است که حداکثر غیبت دانشجویان در کلاس اعم از موجه یا غیر موجه  کلا 4 جلسه بوده و در صورت غیبت بیشتر ، از شرکت درامتحان محروم خواهند شد.

2-     اندو 1-2 عملی           1 واحد

در طول یک ترم تحصیلی طی 7 جلسه تمام وقت آموزشی و یک جلسه امتحان عملی دانشجویان مطالب فرا گرفته از اندو 1 نظری را روی مولرهای فک بالا و پایین خارج شده از دهان به طور عملی می آموزد.

در طول ترم امتحانات متعددی در زمینه های مختلف آموزش این واحد درسی در محل پری کلینیک  اندو برگزار می- گردد.بنابراین لازمست دانشجویان همیشه آمادگی لازم را داشته باشند.

در آخرین جلسه این واحد درسی، دانشجو بدون کمک اساتید، تمامی مراحل درمان ریشه را روی یک دندان مولر انجام می- دهد و به هر مرحله درمانی نمره ای اختصاص می یابد.

 به موازات آموزش عملی، دانشجویان می بایست مطالب تئوری واحد 1 نظری را خوب مطاله نموده و DVD  آموزشی پری- کلینیک اندو را با دقت مشاهده نماید.

*لیست وسایل مورد نیاز بخش اندو به همراه تعداد کارهای لازم درمانی و بارم بندی نمرات در پایان این برنامه پیوست گردیده است.

نکته مهم : رعایت کنترل عفونت و بهداشت در این قسمت حائز اهمیت است.بنابراین بخش اندو ضمن آموزش و تاکید روی آن، قسمتی از نمره دانشجویان به رعایت این قسمت و نیز نظم و انظباط آنها اختصاص داده است.

حضور به موقع در تمامی جلسات پری کلینیک اندو ضروری بوده و عدم حضور حتی برای یک جلسه به عنوان غیبت کامل در لیست نمرات منظور می گردد.

مهم:: دفترچه مخصوص کارهای درمانی بیماران برای هر دانشجو تهیه شده و نماینده ترم موظف است با مراجعه به اتاق استریل بخش اندو نسبت به تهیه ان برای کلیه دانشجویان کلاس اقدام نماید.

برنامه اندو 2 نظری 91

 

جلسه

تاریخ

عنوان

استاد

1

 

اصول تشخیص و تستهای حیاتی دندان در اندودانتیکس

   

2

 

طرح درمان در اندودانتیکس

 

3

 

شناخت عوامل مؤثر در انتخاب دندان و آموزش بیمار

 

4

 

حفاظت از پالپ و پیشگیری از بیماریهای پالپ و پری اپیکال

 

5

 

جنین شناسی و بافت شناسی مجموعه پالپ و پری اپیکال(1)

 

6

 

جنین شناسی و بافت شناسی مجموعه پالپ و پری اپیکال(2)

 

7

 

فیزیولوژی پالپ و پری اپیکال

 

8

 

بیماریهای پالپ

 

9

 

بیماریهای پری اپیکال

 

10

 

اورژانس های اندودانتیکس

 

11

 

ایزولاسیون و استفاده از رابردم

 

12

 

                  بی حسی های موضعی در اندودانتیکس(1)

 

13

 

                  بی حسی های  مکمل در اندودانتیکس(2)

 

14

 

فارماکولوژی در اندودانتیکس( مسکن ها)

 

15

 

فارماکولوژی در اندودانتیکس( آنتی بیوتیکها)

 

16

 

میکروب شناسی در اندودانتیکس

 

17

 

ایمنی شناسی در اندودانتیکس

 

ترم 10

     اندو 2 عملی                     2 واحد

در طول یک چرخش در یک ترم و درطی 1 جلسه دمونستریشن ، 1 جلسه اورژانس و 6 جلسه درمانی، بر اساس مطالب فرا- گرفته از واحدهای درسی 1و2 نظری و اموزشهای عملی فرا گرفته از واحدهای اندو 1-1 و 1-2 عملی،دانشجویان درمانهای ریشه را روی دندانهای یک و دو کاناله ساده قدامی و پره مولر نیازمند درمان ریشه،  زیر نظر اساتید بخش انجام می دهند.

*نکات بسیار مهم و قابل توجه*

      1- جهت آموزش هر چه بهتر کار درمانی در بخش اندو،   DVD آموزشی درمان ریشه که شامل تمامی مراحل درمان ریشه روی دندان قدامی می باشد و نیز DVD آموزشی برای مراحل ایزولاسیون و رادیوگرافی با تکنیکهای نیمساز و موازی نیز توسط بخش اندو تهیه شده که لازمست کلیه دانشجویان قبل از ورود به بخش آن را با دقت مشاهده نمایند. مشاهده این   DVD  ها با آموزش بهتر مراحل درمان موجب ساده تر شدن روند و افزایش سرعت کار خواهد شد.

       2- اولین جلسه بخش به دمونستریشن تمام مراحل درمانی ریشه یک دندان یک یا دوکاناله روی بیماراختصاص دارد که شامل  تشکلیل پرونده و تشخیص و طرح درمان، کنترل عفونت و نیز مراحل تهیه حفره دسترسی ، آماده سازی کانال و رادیوگرافی و پرکردن و ترمیم موقت تاجی می باشد.

3-دومین جلسه بخش به امتحان ورودی اختصاص دارد که در ساعت 8:45 صبح برگزار می گردد و شامل کلیه مطالب فرا گرفته از واحدهای درسی اندو 1و2 نظری می باشد.این امتحان 5/2 نمره از نمره نهایی این واحد عملی را شامل می شود.

4-در هفته ماقبل آخر هر چرخش، امتحان خروج از بخش برگزار میگردد که در ساعت 8:45 صبح اجرا شده و شامل کلیه مطالب فرا گرفته از واحدهای درسی اندو 1و2 نظری می باشد. این امتحان 5/2 نمره از نمره نهایی این واحد عملی را شامل می شود.

    5 -20 دقیقه ابتدای هر جلسه به کلینیکال سمینار دانشجویان اختصاص دارد که بر اساس عناوین و تاریخهای از پیش تعیین شده که متناسب با ترم 10 می باشد ، مهمترین نکات علمی کاربردی در خصوص آن عنوان از منابع گوناگون و اینترنت همراه با نمونه هایی از کار بیماران  توسط دانشجویان جمع آوری و ارائه شده و در جمع مورد بحث قرار خواهد گرفت.در هر جلسه حداقل 4 دانشجو، سمینار خود را ارائه می نماید. نمره هر دانشجو برای این سمینار از 20 محاسبه شده و با سایر نمرات کار عملی جمع خواهد شد.

    6- دانشجویان مسئول اورژانس مسئولیت برقراری نظم بخش (از جمله ممانعت از ورود افراد متفرقه به بخش)، معاینه بیماران مراجعه کننده ، درمان اورژانس بیماران اورژانس و انجام مشاوره های بین بخشی  را زیر نظر رزیدنت و اساتید بخش عهده دار بوده و در پایان روز می بایست از استاد مسئول اورژانس امضائ انجام وظیفه را در دفترچه مخصوص بخش اندو دریافت نمایند.

   7- با توجه به اهمیت کیفیت درمانهایی که توسط دانشجویان در بخش اندو انجام می شود ، ضروری است که دانشجویان قبل از شروع ترم، لیست ابزارها و مواد مورد نیاز جهت درمان های ریشه را کنترل نموده و نسبت به تهیه انها از پیش اقدام نمایند. سینی مخصوص بخش اندو که شامل ابزارهای مورد نیاز درمان می باشد، الزاما می بایست در جلسه اول بخش تحویل اتاق استریل بخش اندو شود . روشن است دانشجویانی که به موقع نسبت به این عمل اقدام ننمایند هیچ عذری از آنها پذیرفته نخواهد شد و تاخیر ، محرومیت انان از این واحد درسی را موجب می شود.

9-دانشجویان موظفند در هر جلسه کار درمانی روی بیمار برای هر قسمت درمانی و نیز پس از اتمام نهایی درمان امضا و  نمره خود را در دفترچه مخصوص و نیز در پرونده بیمار و برگه نهایی گزارش بیمار ثبت نموده و پس از امضا برگه را جهت سایر درمانهای لازم تحویل بیمار دهند.ضمنا لازمست دانشجویان  کارهای درمانی لازم تعیین شده را در طول چرخش تکمیل نموده ودفترچه خود راتحویل استاد مسئول ترم نمایند.

*بسیارمهم* برای این واحد درسی هر دانشجو لازمست 7 کانال ساده درمان ریشه را  با کیفیت مناسب روی دندانهای قدامی و پره مولر زیر نظر اساتید بخش کامل نماید.چنانچه دانشجویی خطاهای جدی مثل پرفوراسیونهای حین تهیه حفره یا حین آماده سازی کانال را مرتکب شود ، با پری کلینیک اندو ارجاع می شود تا پس از تمرینهای لازم و کسب آمادگی با تائید کتبی استاد مسئول در پری کلینیک به بخش مراجعه نماید.متناسب با  خطای ایجاد شده نمره ای از دانشجو کسر میگردد و چنانچه خطا به شدت گسترده باشد نمره تک منظور شده و علیرغم انکه درمان تکمیل شده جزئ کارهای درمانی لازم به حساب نمی اید.

 * رعایت کنترل عفونت و بهداشت در این قسمت حائز اهمیت است.بنابراین بخش اندو ضمن آموزش و تاکید روی آن، قسمتی از نمره دانشجویان به رعایت این قسمت و نیز نظم و انظباط آنها اختصاص داده است.

*بسیار مهم * دستکش های درمانی ویژه کار درمانی روی دندان بیمار بوده ودانشجو موظف است در خارج از دهان بیمار در رابطه با پرونده بیمار یا در مراجعه به اتاق استریل و اتاق اساتید جهت دریافت راهنمایی و یا در هر محیطی خارج از محیط یونیت خود از جمله مراجعه به اتاق رادیوگرافی، لازمست  از دستکشهای نایلونی جهت پیشگیری از آلودگیهای مضاعف استفاده نماید.در عین حال پس از انجام رادیوگرافی از بیمار در حالیکه ایزولاسیون با فریم وجود دارد بیمار را به یونیت هدایت نموده و سر ساکشن را در دهان بیمار قرار دهد.   

*حضور به موقع در تمامی جلسات بخش اندو ضروری بوده و عدم حضور حتی برای یک جلسه به عنوان غیبت کامل در لیست نمرات منظور می گردد.

 

   ترم 11 

1-     اندو 3 نظری         1 واحد        17 جلسه

در این واحد درسی طی 17 جلسه،  مطالب پیشرفته درمانهای اندودانتیکس آموزش داده می شود.

 قبولی در این واحد درسی جهت دریافت واحد اندو 4 عملی ضروری است.

عناوین این واحد درسی به همراه رفرنسها به پیوست ارائه گردیده است.

*نکته مهم و قابل توجه* : حضور به موقع در تمام جلسات کلاسها الزامی بوده و تاخیر یا عدم حضور در کلاسها غیر موجه محسوب شده و در صورت موجه بودن لازمست مدارک پزشکی لازم پس از تائید مسئولان آموزش به مسئولان بخش اندودانتیکس تحویل داده شود تا ضمیمه لیست برگه حضور و غیاب گردد.لازم به ذکر است که حداکثر غیبت دانشجویان در کلاس اعم از موجه یا غیر موجه  کلا 4 جلسه بوده و در صورت غیبت بیشتر ، از شرکت درامتحان محروم خواهند شد.

2-     اندو 3 عملی         2 واحد

در طول یک چرخش در یک ترم و درطی 1 جلسه دمونستریشن ، 1 جلسه اورژانس و 6 جلسه درمانی، بر اساس مطالب فرا- گرفته از واحدهای درسی 1و2 نظری و اموزشهای عملی فرا گرفته از واحدهای قبلی اندوعملی،دانشجویان درمانهای ریشه را روی دندانهای مولر اول ساده فک بالا و پایین  و یک دندان یک کاناله یا دو کاناله در حد اندو 3 عملی  نیازمند درمان ریشه،  زیر نظر اساتید بخش انجام می دهند. 

*نکات بسیار مهم و قابل توجه*

      1- جهت آموزش هر چه بهتر کار درمانی در بخش اندو، DVD آموزشی برای مراحل ایزولاسیون و رادیوگرافی با تکنیکهای نیمساز و موازی برای دندانهای مختلف، توسط بخش اندو تهیه شده که لازمست کلیه دانشجویان قبل از ورود به بخش آن را با دقت مشاهده نمایند. مشاهده این   DVD  با آموزش بهتر این مراحل درمانی موجب ساده تر شدن روند و افزایش سرعت کار خواهد شد.

3-     اولین جلسه بخش به دمونستریشن مراحل درمانی ریشه یک دندان مولر اول ساده روی بیماراختصاص دارد می -باشد.

3-دومین جلسه بخش به امتحان ورودی اختصاص دارد که در ساعت 8:45 صبح برگزار می گردد و شامل کلیه مطالب فرا گرفته از واحدهای درسی اندو 1و2 نظری می باشد.این امتحان 5/2 نمره از نمره نهایی این واحد عملی را شامل میشود.

4-در هفته ماقبل آخر هر چرخش، امتحان خروج از بخش برگزار میگردد که در ساعت 8:45 صبح اجرا شده و شامل کلیه مطالب فرا گرفته از واحدهای درسی اندو 1و2 نظری می باشد. این امتحان 5/2 نمره از نمره نهایی این واحد عملی را شامل می شود.

    5 -20 دقیقه ابتدای هر جلسه به کلینیکال سمینار دانشجویان اختصاص دارد که بر اساس عناوین و تاریخهای از پیش تعیین شده که متناسب با ترم 11 می باشد ، مهمترین نکات علمی کاربردی در خصوص آن عنوان از منابع گوناگون و اینترنت همراه با نمونه هایی ازدرمان بیماران  توسط دانشجویان جمع آوری و ارائه شده و در جمع مورد بحث قرار خواهد گرفت.در هر جلسه حداقل 4 دانشجو، سمینار خود را ارائه می نماید. نمره هر دانشجو برای این سمینار از 20 محاسبه شده و با سایر نمرات کار عملی جمع خواهد شد.

    6- دانشجویان مسئول اورژانس مسئولیت برقراری نظم بخش (از جمله ممانعت از ورود افراد متفرقه به بخش)، معاینه بیماران مراجعه کننده ، درمان اورژانس بیماران اورژانس و انجام مشاوره های بین بخشی  را زیر نظر رزیدنت و اساتید بخش عهده دار بوده و در پایان روز می بایست از استاد مسئول اورژانس امضائ انجام وظیفه را در دفترچه مخصوص بخش اندو دریافت نمایند.

   7- با توجه به اهمیت کیفیت درمانهایی که توسط دانشجویان در بخش اندو انجام می شود ، ضروری است که دانشجویان قبل از شروع ترم، لیست ابزارها و مواد مورد نیاز جهت درمان های ریشه را کنترل نموده و نسبت به تهیه انها از پیش اقدام نمایند. سینی مخصوص بخش اندو که شامل ابزارهای مورد نیاز درمان می باشد، الزاما می بایست در جلسه اول بخش تحویل اتاق استریل بخش اندو شود . روشن است دانشجویانی که به موقع نسبت به این عمل اقدام ننمایند هیچ عذری از آنها پذیرفته نخواهد شد و تاخیر ، محرومیت انان از این واحد درسی را موجب می شود.

 * رعایت کنترل عفونت و بهداشت در این قسمت حائز اهمیت است.بنابراین بخش اندو ضمن آموزش و تاکید روی آن، قسمتی از نمره دانشجویان به رعایت این قسمت و نیز نظم و انظباط آنها اختصاص داده است.

*بسیار مهم * دستکش های درمانی ویژه کار درمانی روی دندان بیمار بوده ودانشجو موظف است در خارج از دهان بیمار در رابطه با پرونده بیمار یا در مراجعه به اتاق استریل و اتاق اساتید جهت دریافت راهنمایی و یا در هر محیطی خارج از محیط یونیت خود از جمله مراجعه به اتاق رادیوگرافی، لازمست  از دستکشهای نایلونی جهت پیشگیری از آلودگیهای مضاعف استفاده نماید.در عین حال پس از انجام رادیوگرافی از بیمار در حالیکه ایزولاسیون با فریم وجود دارد بیمار را به یونیت هدایت نموده و سر ساکشن را در دهان بیمار قرار دهد.   

*حضور به موقع در تمامی جلسات بخش اندو ضروری بوده و عدم حضور حتی برای یک جلسه به عنوان غیبت کامل در لیست نمرات منظور می گردد.

 

برنامه اندو 3 نظری

 

جلسه

تاریخ

عنوان

استاد

1

 

Apexification ,Vital pulp therapy &َApexogenesis

 

2

 

تحلیل های ریشه و روشهای درمان آنها

 

3

 

اصول تشخیص و درمان دندانهای ضربه دیده (1)

 

4

 

-اصول تشخیص و درمان دندانهای ضربه دیده (2)

 

5

 

موفقیت و عدم موفقیت در اندودانتیکس

 

6

 

درمان مجدد ریشه

 

7

 

اندودانتیکس نوین(1)

 

8

 

اندودانتیکس نوین(2)

 

9

 

تشخیص و طرح درمان ضایعات اندو-پریو

 

10

 

                              حوادث حین درمان، پیشگیری و درمان آنها

 

11

 

ترمیم دندانهای اندو شده و اهمیت آن

 

12

 

سفید کردن دندانها

 

13

 

                               جراحی های اندودانتیکس

 

14

 

ترمیم ضایعات پری اپیکال

 

15

 

  درد و کنترل آن در اندودانتیکس(1) 

 

16

 

درد و کنترل آن در اندودانتیکس(2)

 

17

 

پرسش و پاسخ

 

 

ترم 12

اندو 4 عملی    - 1 واحد

در طول یک چرخش در یک ترم و درطی 8 جلسه درمانی، بر اساس مطالب فرا- گرفته از واحدهای درسی 1،2،3 نظری و اموزشهای عملی فرا گرفته از واحدهای قبلی اندوعملی،دانشجویان درمانهای ریشه را روی دندانهای مولر اول ودوم فک بالا و پایین  ودرمان مجدد یک دندان یک کاناله نیازمند درمان ریشه،  زیر نظر اساتید بخش انجام میدهند.

1- 20 دقیقه ابتدای هر جلسه به کلینیکال سمینار دانشجویان اختصاص دارد که بر اساس عناوین و تاریخهای از پیش تعیین شده که متناسب با ترم 11 می باشد ، مهمترین نکات علمی کاربردی در خصوص آن عنوان از منابع گوناگون و اینترنت همراه با نمونه هایی ازدرمان بیماران  توسط دانشجویان جمع آوری و ارائه شده و در جمع مورد بحث قرار خواهد گرفت.در هر جلسه حداقل 4 دانشجو، سمینار خود را ارائه می نماید. نمره هر دانشجو برای این سمینار از 20 محاسبه شده و با سایر نمرات کار عملی جمع خواهد شد.

 2- دانشجویان مسئول اورژانس مسئولیت برقراری نظم بخش (از جمله ممانعت از ورود افراد متفرقه به بخش)، معاینه بیماران مراجعه کننده ، درمان اورژانس بیماران اورژانس و انجام مشاوره های بین بخشی  را زیر نظر رزیدنت و اساتید بخش عهده دار بوده و در پایان روز می بایست از استاد مسئول اورژانس امضائ انجام وظیفه را در دفترچه مخصوص بخش اندو دریافت نمایند.

3- با توجه به اهمیت کیفیت درمانهایی که توسط دانشجویان در بخش اندو انجام می شود ، ضروری است که دانشجویان قبل از شروع ترم، لیست ابزارها و مواد مورد نیاز جهت درمان های ریشه را کنترل نموده و نسبت به تهیه انها از پیش اقدام نمایند. سینی مخصوص بخش اندو که شامل ابزارهای مورد نیاز درمان می باشد، الزاما می بایست در جلسه اول بخش تحویل اتاق استریل بخش اندو شود . روشن است دانشجویانی که به موقع نسبت به این عمل اقدام ننمایند هیچ عذری از آنها پذیرفته نخواهد شد و تاخیر ، محرومیت انان از این واحد درسی را موجب می شود.

4- 5 نمره از نمره نهایی دانشجویان در این واحد درسی به امتحانات فاینال (قسمتهای اول و دوم) اختصاص دارد.تاریخ امتحانات در هر ترم با هماهنگی با نماینده ترم 12 در ابتدای هر ترم تعیین می گردد.حضور کلیه دانشجویان و کسب نمره قبولی در این امتحان الزامی است.

 * رعایت کنترل عفونت و بهداشت در این قسمت حائز اهمیت است.بنابراین بخش اندو ضمن آموزش و تاکید روی آن، قسمتی از نمره دانشجویان به رعایت این قسمت و نیز نظم و انظباط آنها اختصاص داده است.

*بسیار مهم * دستکش های درمانی ویژه کار درمانی روی دندان بیمار بوده ودانشجو موظف است در خارج از دهان بیمار در رابطه با پرونده بیمار یا در مراجعه به اتاق استریل و اتاق اساتید جهت دریافت راهنمایی و یا در هر محیطی خارج از محیط یونیت خود از جمله مراجعه به اتاق رادیوگرافی، لازمست  از دستکشهای نایلونی جهت پیشگیری از آلودگیهای مضاعف استفاده نماید.در عین حال پس از انجام رادیوگرافی از بیمار در حالیکه ایزولاسیون با فریم وجود دارد بیمار را به یونیت هدایت نموده و سر ساکشن را در دهان بیمار قرار دهد.   

*حضور به موقع در تمامی جلسات بخش اندو ضروری بوده و عدم حضور حتی برای یک جلسه به عنوان غیبت کامل در لیست نمرات منظور می گردد.

بخش اندودانتیکس(درمان ریشه)

برنامه آموزشی دانشجویان تکمیلی

    ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان عزیز، به اطلاع می رساند برنامه های زیر ویژه دانشجویان تکمیلی تهیه شده و به ترتیب اجرا خواهد شد.شرکت تمامی دانشجویان تکمیلی در این برنامه الزامی می باشد.

1-     ترم اول : حضور در کلاسهای اندو نظری "ویژه دانشجویان تکمیلی" ، در" طول یک ترم تحصیلی" و لزوم شرکت در امتحان پایان ترم و قبولی در آن

لیست عناوین کلاسهای درسی به پیوست ارائه گردیده است.

2-     چرخش اول : گذراندن دوره پری کلینیک اندو با موفقیت و مطالعه رفرنسهای معرفی شده و قبولی در امتحان عملی و نظری پری کلینیک اندو

3-     چرخش دوم : شرکت در امتحان ورود به بخش و انجام درمان ریشه یک دندان یک کاناله ودوکاناله ساده

4-     اندو 2 عملی: درمان ریشه 7 کانال ریشه های مختلف دندانهای قدامی بالا و پایین

5-     اندو 3 عملی : درمان ریشه یک دندان یک یا دو کاناله سخت + دو دندان مولر اول ساده فک بالا و پایین

6-     اندو 4 عملی : درمان ریشه های سه دندان مولر اول و دوم فک بالا و پایین+ درمان مجدد یک دندان تک کاناله یا درمان ریشه یک مورد سخت دانشجویی

*نکات بسیار مهم و قابل توجه*

1- جهت آموزش هر چه بهتریادگیری در پری کلینیک و کار درمانی در بخش اندو،، DVD اموزشی تهیه شده توسط بخش اندو ویژه آموزش پری- کلینیک و DVD آموزشی درمان ریشه که شامل تمامی مراحل درمان ریشه روی دندان قدامی می باشد و نیز DVD آموزشی برای مراحل ایزولاسیون و رادیوگرافی با تکنیکهای نیمساز و موازی نیز توسط بخش اندو تهیه شده که لازمست کلیه دانشجویان قبل از ورود به بخش آن را با دقت مشاهده نمایند. مشاهده این   DVD  ها با آموزش بهتر مراحل درمان موجب ساده تر شدن روند و افزایش سرعت کار خواهد شد.

2- اولین جلسه بخش به دمونستریشن تمام مراحل درمانی ریشه یک دندان یک یا دوکاناله روی بیماراختصاص دارد که شامل  تشکلیل پرونده و تشخیص و طرح درمان، کنترل عفونت و نیز مراحل تهیه حفره دسترسی ، آماده سازی کانال و رادیوگرافی و پرکردن و ترمیم موقت تاجی می باشد.

3-دومین جلسه بخش به امتحان ورودی اختصاص دارد که در ساعت15:30 برگزار می گردد و شامل کلیه مطالب فرا گرفته از واحدهای درسی اندو می باشد.این امتحان 5/2 نمره از نمره نهایی این واحد عملی را شامل می شود.

4-در هفته ماقبل آخر هر چرخش، امتحان خروج از بخش برگزار میگردد که در ساعت 15:30 صبح اجرا شده و شامل کلیه مطالب فرا گرفته از واحدهای درسی اندو 1و2 نظری می باشد. این امتحان 5/2 نمره از نمره نهایی این واحد عملی را شامل می شود.

    5- دانشجویان مسئول اورژانس مسئولیت برقراری نظم بخش (از جمله ممانعت از ورود افراد متفرقه به بخش)، معاینه بیماران مراجعه کننده ، درمان اورژانس بیماران اورژانس و انجام مشاوره های بین بخشی  را زیر نظر رزیدنت و اساتید بخش عهده دار بوده و در پایان روز می بایست از استاد مسئول اورژانس امضائ انجام وظیفه را در دفترچه مخصوص بخش اندو دریافت نمایند.

    6- با توجه به اهمیت کیفیت درمانهایی که توسط دانشجویان در بخش اندو انجام می شود ، ضروری است که دانشجویان قبل از شروع ترم، لیست ابزارها و مواد مورد نیاز جهت درمان های ریشه را کنترل نموده و نسبت به تهیه انها از پیش اقدام نمایند. سینی مخصوص بخش اندو که شامل ابزارهای مورد نیاز درمان می باشد، الزاما می بایست در جلسه اول بخش تحویل اتاق استریل بخش اندو شود . روشن است دانشجویانی که به موقع نسبت به این عمل اقدام ننمایند هیچ عذری از آنها پذیرفته نخواهد شد و تاخیر ، محرومیت انان از این واحد درسی را موجب می شود.

7-      * رعایت کنترل عفونت و بهداشت در این قسمت حائز اهمیت است.بنابراین بخش اندو ضمن آموزش و تاکید روی آن، قسمتی از نمره دانشجویان به رعایت این قسمت و نیز نظم و انظباط آنها اختصاص داده است.

8-     *بسیار مهم * دستکش های درمانی ویژه کار درمانی روی دندان بیمار بوده ودانشجو موظف است در خارج از دهان بیمار در رابطه با پرونده بیمار یا در مراجعه به اتاق استریل و اتاق اساتید جهت دریافت راهنمایی و یا در هر محیطی خارج از محیط یونیت خود از جمله مراجعه به اتاق رادیوگرافی، لازمست  از دستکشهای نایلونی جهت پیشگیری از آلودگیهای مضاعف استفاده نماید.در عین حال پس از انجام رادیوگرافی از بیمار در حالیکه ایزولاسیون با فریم وجود دارد بیمار را به یونیت هدایت نموده و سر ساکشن را در دهان بیمار قرار دهد.   

9-     *حضور به موقع در تمامی جلسات بخش اندو ضروری بوده و عدم حضور حتی برای یک جلسه به عنوان غیبت کامل در لیست نمرات منظور می گردد.

** قابل توجه دانشجویان با واحد اندو 4 عملی

5 نمره از نمره اندو 4 عملی به امتحانات فاینال ( قسمتهای اول و دوم) اختصاص دارد.تمامی دانشجویان فوق موظف به شرکت در امتحانات قسمت اول و دوم که ویژه واحد اندو 4 می باشد، هستند. هماهنگی روز و ساعت امتحانات با هماهنگی با نماینده دانشجویان ترم 12 انجام شده و تاریخ امتحانات در ابتدای هر ترم تعیین می گردد.

برنامه اندو  نظری دانشجویان تکمیلی

 

جلسه

تاریخ

عنوان

استاد

1

 

آشنایی با آناتومی داخلی دندان

 

2

 

اصول تهیه حفره دسترسی

 

3

 

اصول تشخیص و تستهای حیاتی دندان در اندودانتیکس

 

4

 

آشنایی با ابزار ومواد در اندودانتیکس

 

5

 

اصول استریلیزاسیون و بی حسی در اندودانتیکس

 

6

 

رادیوگرافی در اندودانتیکس

 

7

 

تمیز کردن و شکل دهی کانالهای مستقیم

 

8

 

تمیز کردن و شکل دهی کانالهای خمیده

 

9

 

روشهای پرکردن کانال ریشه

 

10

 

فیزیولو‍ی پالپ و پری اپیکال

 

11

 

بیماریهای پالپ  و پری اپیکال

 

12

 

اور‍‍ژانس های اندودانتیکس

 

13

 

درد و کنترل آن  در اندودانتیکس

 

14

 

مروری بر مراحل درمان ریشه

 

15

 

آنتی بیوتیکها و مسکن ها  در اندودانتیکس

 

16

 

اصول تشخیص و درمان دندانهای ضربه دیده 

 

17

 

درمان مجدد ریشه

 

18

 

اندودانتیکس نوین