اورال پاتولوژی

معرفی بخش اورال پاتولوژی

"معرفی بخش آسیب شناسی فک و دهان"


بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت از سال 1376 به ریاست سرکار خانم دکتر فروزنده تاسیس شد. در آن زمان به دلیل کمبود امکانات بخش و فقدان اسلایدهای میکروسکوپی، کلاس های عملی با استفاده از اسلایدهای شخصی ایشان اداره می شد و کلاس های تئوری به تنهایی توسط ایشان برگزار می گردید. پس از مدتی از حضور جناب آقای دکتر محمد اسلامی به صورت حق التدریس استفاده شد تا اینکه در سال 1379 آقای دکتر جهانفر جهانبانی و در سال 1381 سرکار خانم دکتر دنیا صدری به عضویت هیات علمی بخش پاتولوژی دهان در آمدند.
در سال 1384 با همت اساتید بخش و با امکانات ابتدایی لابراتوار آسیب شناسی تخصصی دهان، فک و صورت افتتاح گردید که تا هم اکنون بیوپسی های ارسالی از بخش های مختلف دانشکده و مطب های خصوصی را دریافت کرده و تشخیص میکروسکوپی آنها را به عهده دارد و همچنین تهیه اسلایدهای کلاس های عملی نیز به این طریق میسر می گردد، لامهای میکروسکوپی بسیاری از پایان نامه های تحقیقاتی نیاز به بررسی های هیستولوژیک دارند در این بخش آماده سازی و توسط اساتید بخش مشاوره می گردد. در حال حاضر سرکار خانم دکتر فاطمه شاهسواری و دکتر شیلا قاسمی نیز به کادر هیات علمی بخش اضافه گردیده اند.
رتبه علمی اعضای بخش به ترتیب زیر است:
سرکار خانم دکتر فروزنده: دانشیار
جناب آقای دکتر جهانبانی: دانشیار
سرکار خانم دکتر صدری: دانشیار
سرکار خانم دکتر شاهسواری: استادیار
سرکار خانم دکتر قاسمی: استادیار


سمت های اجرایی بخش به ترتیب زیر می باشد:


سرکار خانم دکتر فروزنده: رئیس بخش، عضو هیات ممیزه داخلی دانشگاه
جناب آقای دکتر جهانبانی معاون بخش و مسئول بخش EDO
سرکار خانم دکتر صدری: سردبیر مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
سرکار خانم دکتر قاسمی: ویراستار فارسی مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت علاوه بر تدریس دانشجویان دندانپزشکی، تدریس رزیدنتهای بخش های مختلف و همچنین دانشجویان کارشناسی پروتز را بر عهده دارد. بخش عملی آسیب شناسی دهان، فک و صورت دارای 13 میکروسکوپ فعال است که هنگام تدریس کلاس های عملی قابل استفاده می باشند. استفاده از CD و فیلم آموزشی در جلسات عملی بخش اورال پاتولوژی از سال 1388 آغاز شده است که موجب رضایت بیشتر دانشجویان است. واحدهای ارائه شده به بخش اورال پاتولوژی در هر ترم شامل موارد زیر است:
1- اورال پاتولوژی (1) نظری و عملی
2- اورال پاتولوژی (2) نظری و عملی
3- علوم پایه کل رزیدنت های هر سال
4- علوم وابسته رزیدنت های بیماری دهان
5- علوم وابسته رزیدنت های رادیولوژی دهان
6- آسیب شناسی عمومی و دهان (کارشناسی پروتز)