بیماری های دهان ، فک و صورت

عضای هیئت علمی :

 • 15    نفر هیئت علمی
 • 9  نفر تمام وقت  -  6  نفر حق التدریس

اطلاعات پرسنلی:

 • 2 نفر منشی مسئول پذیرش
 • 1 نفر خدمات

امکانات و فضاها:

 • 19 یونیت آموزشی در بخش
 • اتاق هیئت علمی
 • اتاق دستیاران
 • اتاق استریل
 • اتاق مطالعه
 • اتاق پذیرش و انتظار بیماران
 • کامپیوتر – LCD

برنامه های آموزشی:

 • آموزش عملی و نظری  دانشجویان دکترای عمومی
 • آموزش عملی و نظری  دستیاران
 • آموزش عملی و نظری  دانشجویان تکمیلی