پریودانتیکس

متعاقب تاسیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ماه سال 1365؛ برنامه ریزی دروس عملی و تخصصی دندانپزشکی نیزشروع گردید؛ تا دانشجویان پس از پشت سر گذاشتن علوم پایه؛ دروس دندانپزشکی را نیز بدون وقفه آغاز نمایند. در این راه نیز مشاوره و برنامه ریزی های لازم در خصوص گروه پریودانتیکس ادامه داشته و نهایتا گروه آموزشی پریودانتیکس در سال 1369 با همت و برنامه ریزی استاد فرهیخته جناب آقای دکتر فیروز عطری زاده تاسیس گردید و ایشان با همکاری اساتید محترم خانم ها وأقایان دکتر فریده ایروانی؛  دکتر بهرام پور دیهیمی؛ دکتر جهانشاه برومند؛ دکتر ملکه زاهدی؛ دکتر امیر قاسمی؛ دکتر شیرین امینی؛ دکتر فاطمه سرلتی و دکتر پریسا پزشک پور تدریس واحد پریودنتولوژی را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران آغاز نمودند. در این راستا و تاکنون گروه افتخار همیاری همکاران محترم دیگری همچون آقایان دکتر رضا گل نراقی؛ دکتر ایرج فرزیم و خانمها دکتر شکوه پاکنهاد و پوراندخت رستمیان را داشته است. در طول این سالیان ریاست گروه پس از آقای دکتر عطری زاده بر عهده آقای دکتر بهرام پور دیهیمی؛  آقای دکتر رضا گلنراقی ؛  خانم دکتر فرنا سیار بوده و از سال 1386 تا کنون نیز اقای دکتر محمود قاسمی مدیریت گروه را بر عهده دارند. هم اکنون هئیت علمی گروه آموزشی پریودانتیکس با در اختیار داشتن  13 نفر از فرهیختگان رشته پریودنتولوژی؛ شامل 5 دانشیار و 8 استادیار تمام وقت آموزش این علم را بر عهده دارد .

همکاران محترم گروه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

1- دکتر نسرین اصفهانی زاده ( دانشیار)

2- دکتر شبنم آقایان ( استادیار)

3- دکتر نادر ایوبیان ( استادیار و معاونت گروه)

4- دکتر خسرو ثائبی ( دانشیارو عضو شورای فرهنگی واحد)

5- دکتر سعید سادات منصوری( دانشیار وسرپرست گروه تخصصی و نماینده گروه در شورای آموزشی واحد)

6- دکتر فاطمه سرلتی ( دانشیار و نماینده گروه در کمیته کنترل عفونت)

7- دکتر فرنا سیار( استادیار و نماینده گروه در کمیته پژوهشی واحد)

8- دکتر محمد رضا شباهنگ فر ( استادیار)

9- دکتر رویا شریعتمدار احمدی ( استادیار و نماینده گروه در شورای پژوهشی واحد)

10- دکتر امیرحسین فرهمند ( استادیار)

11- دکتر محمود قاسمی ( دانشیار ومدیر گروه)

12- دکتر محمدرضا کریمی ( استادیار و نماینده گروه در کمیتهEDO )

13- دکتر امید مقدس ( استادیار)

گروه آموزشی پریودانتیکس در ساختمان شماره 3 واحد دندانپزشکی قرار داشته ؛ که بخش آموزشی دانشجویان دندانپزشکی عمومی در طبقه اول و بخش آموزش دستیاران تخصصی در طبقه چهارم آن واقع گردیده است. فضای آموزشی دندانپزشکی عمومی دارای 25 یونیت فعال ؛ اتاق استریل و اتاق اساتید بوده و فضای آموزشی دستیاران تخصصی دارای 12 یونیت ؛اتاق استریل و اساتید و نیز محیطی مجزا با دو یونیت مختص آموزش ایمپلنت میباشد. در هر دو بخش تجهیزات پیشرفته مورد نیاز آموزشی وجود داشته تا تمامی دانشجویان عمومی و تخصصی کلیه علوم مربوطه را بر طبق برنامه ریزی های منظم و ضوابط وزارت بهداشت فرا گیرند.

در رشته دندانپزشکی عمومی مبحث پریودنتولوژی در 3 واحد نظری و 4 واحد عملی با ضوابط و شرایط مشخص که شرح آن در کتابچه راهنمای بخش درج شده آموزش داده خواهد شد. علاوه بر آن دانشجویانی که میبایست واحد درمان جامع خود را در این گروه به انجام برسانند در ترم آخر در بخش حضور خواهند یافت.همچنین در هر ترم تعدادی از فارغ التحصیلان خارج از کشور دوره تکمیلی خود را  در این گروه به انجام میرسانند.

دوره تخصصی پریودانتیکس از سال 1388 با برنامه ریزی و سرپرستی جناب آقای دکتر سعید سادات منصوری با پذیرش 3 دستیار اغاز گردید و گروه مفتخر است که تاکنون دستیاران؛ در آزمون بورد تخصصی قبولی 100% را کسب نموده اند. پذیرش سالیانه دستیار تخصصی در گروه  3 نفربوده که متعاقب قبولی در امتحانات ورودی به دانشکده معرفی میگردند.

 
کتابچه بخش پریو

دانشجوی محترم:

گردآوری پیش رو جهت معرفی گروه آموزشی پریودانتیکس در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران تهیه گردیده است. امیدواریم با مطالعه دقیق آن ؛ آگاهی کامل از مقررات و موارد اصولی آموزش در این بخش را فرا گرفته؛ و بتوانید مباحث درنظر گرفته شده را با موفقیت بپایان رسانید.

متعاقب تاسیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ماه سال 1365؛ برنامه ریزی دروس عملی و تخصصی دندانپزشکی نیزشروع گردید؛ تا دانشجویان پس از پشت سر گذاشتن علوم پایه؛ دروس دندانپزشکی را نیز بدون وقفه آغاز نمایند. در این راه نیز مشاوره و برنامه ریزی های لازم در خصوص گروه پریودانتیکس ادامه داشته و نهایتا گروه آموزشی پریودانتیکس در سال 1369 با همت و برنامه ریزی استاد فرهیخته جناب آقای دکتر فیروز عطری زاده تاسیس گردید و ایشان با همکاری اساتید محترم خانم ها وأقایان دکتر فریده ایروانی؛  دکتر بهرام پور دیهیمی؛ دکتر جهانشاه برومند؛ دکتر ملکه زاهدی؛ دکتر امیر قاسمی؛ دکتر شیرین امینی؛ دکتر فاطمه سرلتی و دکتر پریسا پزشک پور تدریس واحد پریودنتولوژی را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران آغاز نمودند. در این راستا و تاکنون گروه افتخار همیاری همکاران محترم دیگری همچون آقایان دکتر رضا گل نراقی؛ دکتر ایرج فرزیم و خانمها دکتر شکوه پاکنهاد و پوراندخت رستمیان را داشته است. در طول این سالیان ریاست گروه پس از آقای دکتر عطری زاده بر عهده آقای دکتر بهرام پور دیهیمی؛  آقای دکتر رضا گلنراقی ؛  خانم دکتر فرنا سیار بوده و از سال 1386 تا کنون نیز اقای دکتر محمود قاسمی مدیریت گروه را بر عهده دارند. هم اکنون هئیت علمی گروه آموزشی پریودانتیکس با در اختیار داشتن  13 نفر از فرهیختگان رشته پریودنتولوژی؛ شامل 5 دانشیار و 8 استادیار تمام وقت آموزش این علم را بر عهده دارد .

همکاران محترم گروه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

1-            دکتر نسرین اصفهانی زاده ( دانشیار)

2-            دکتر شبنم آقایان ( استادیار)

3-            دکتر نادر ایوبیان ( استادیار و معاونت گروه)

4-            دکتر خسرو ثائبی ( دانشیارو عضو شورای فرهنگی واحد)

5-            دکتر سعید سادات منصوری( دانشیار وسرپرست گروه تخصصی و نماینده گروه در شورای آموزشی واحد)

6-            دکتر فاطمه سرلتی ( دانشیار و نماینده گروه در کمیته کنترل عفونت)

7-            دکتر فرنا سیار( استادیار و نماینده گروه در کمیته پژوهشی واحد)

8-            دکتر محمد رضا شباهنگ فر ( استادیار)

9-            دکتر رویا شریعتمدار احمدی ( استادیار و نماینده گروه در شورای پژوهشی واحد)

10-            دکتر امیرحسین فرهمند ( استادیار)

11-            دکتر محمود قاسمی ( دانشیار ومدیر گروه)

12-            دکتر محمدرضا کریمی ( استادیار و نماینده گروه در کمیتهEDO  )

13-            دکتر امید مقدس ( استادیار)

گروه آموزشی پریودانتیکس در ساختمان شماره 3 واحد دندانپزشکی قرار داشته ؛ که بخش آموزشی دانشجویان دندانپزشکی عمومی در طبقه اول و بخش آموزش دستیاران تخصصی در طبقه چهارم آن واقع گردیده است. فضای آموزشی دندانپزشکی عمومی دارای 25 یونیت فعال ؛ اتاق استریل و اتاق اساتید بوده و فضای آموزشی دستیاران تخصصی دارای 12 یونیت ؛اتاق استریل و اساتید و نیز محیطی مجزا با دو یونیت مختص آموزش ایمپلنت میباشد. در هر دو بخش تجهیزات پیشرفته مورد نیاز آموزشی وجود داشته تا تمامی دانشجویان عمومی و تخصصی کلیه علوم مربوطه را بر طبق برنامه ریزی های منظم و ضوابط وزارت بهداشت فرا گیرند.

در رشته دندانپزشکی عمومی مبحث پریودنتولوژی در 3 واحد نظری و 4 واحد عملی با ضوابط و شرایط مشخص که شرح آن در کتابچه راهنمای بخش درج شده آموزش داده خواهد شد. علاوه بر آن دانشجویانی که میبایست واحد درمان جامع خود را در این گروه به انجام برسانند در ترم آخر در بخش حضور خواهند یافت.همچنین در هر ترم تعدادی از فارغ التحصیلان خارج از کشور دوره تکمیلی خود را  در این گروه به انجام میرسانند.

دوره تخصصی پریودانتیکس از سال 1388 با برنامه ریزی و سرپرستی جناب آقای دکتر سعید سادات منصوری با پذیرش 3 دستیار اغاز گردید و گروه مفتخر است که تاکنون دستیاران؛ در آزمون بورد تخصصی قبولی 100% را کسب نموده اند. پذیرش سالیانه دستیار تخصصی در گروه  3 نفربوده که متعاقب قبولی در امتحانات ورودی به دانشکده معرفی میگردند.

با آرزوی موفقیت

هئیت علمی گروه آموزشی پریودانتیکس

 

 

پریودنتولوژی نظری 1: ( 1 واحد نظری)

پیش نیاز : ندارد

این واحد طبق برنامه ریزی آموزشی در ترم 7 به دانشجویان ارائه میگردد. آموزش این واحد نظری در 17 جلسه یک ساعته بصورت یک روز در هفته در طی ترم اجرا میگردد. دانشجویان میبایست در هر جلسه از حداکثر 5 دقیقه قبل از شروع در کلاس درس مشخص شده حضور داشته و به دانشجویان تاخیری اجازه حضور در کلاس داده نخواهد شد. هر دانشجو مجاز به حداکثر 4 جلسه غیبت ( موجه و یا غیر موجه) بوده و به دانشجویان بیش از 4 جلسه غیبت اجازه حضور در امتحان پایان ترم داده نخواهد شد.عناوین و تعداد جلسات این واحد نظری به شرح زیر خواهد بود.

تعداد جلسات

نام مبحث

3

1

1

2

3

1

2

1

1

1

1

1-   هیستو آناتومی پریودنتا ل ( لثه ؛ لیکامان پریودنتال ؛ سمان و استخوان آلوئول )

2-   میکروب شنا سی

3-   پاتوژنز بیماریهای پریودنتال(مکانیزم تخریب بافتی و تشکیل پاکت)

4-  اتیولوژی بیماریهای پریودنتا ل (عوامل موضعی و سیستمیک)

5-   کلاسیفیکاسیون بیماریهای پریودنتا ل

6-  بیماری پریودنتال در کودکان

7-  پیشگیری بیماریهای پریودنتال

8-  شناخت وسایل دستی؛ سونیک و اولتراسونیک

9-  اصول جرمگیری با وسایل دستی؛ سونیک و اولتراسونیک

10- ایمونولوژی بیماریهای پریودنتا ل

11-  اپیدمیولوژی بیماریهای پریودنتا ل

 

مباحث فوق بر اساس طرح درس مصوب گروه EDO تدریس میگردد و مدرسین و جلسات مربوطه در ابتدای هر ترم مشخص و در تابلوی اعلانات بخش جهت آگاهی دانشجویان نصب میگردد.

امتحان پایان ترم این واحد در روز و ساعت مشخص شده از طرف آموزش به صورت کتبی و ترکیبی از سئوالات تشریحی؛ چند گزینه ای؛ صحیح و غلط و پر نمودن جای خالی برگزار میگردد.منابع دروس در پایان هر مبحث توسط مدرسین اعلام میگردد؛ اما بطور کلی منابع تدریسی از کتب زیر میباشد.

1- Carranza Clinical Periodontology, Latest Edition

2- Lindhe, Clinical Periodontology and implant dentistry, Latest Edition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پریودنتولوژی عملی 1: ( یک واحد عملی)

پیش نیاز: پریودنتولوزی نظری 1

این واحد طبق برنامه ریزی آموزشی در ترم 8 به دانشجویان ارائه میگردد. آموزش این واحد عملی در 8 جلسه سه ساعته بصورت یک روز در هفته اجرا میگردد و لذاهر دانشجو طبق گروه بندی انجام شده از جانب نماینده ترم یک چرخش (Rotation) در بخش حضور خواهد یافت.نماینده ترم نیز میبایست قبل از شروع ترم لیست دانشجویان را از آموزش اخذ و گروه بندی هر دو چرخش را به بخش ارائه دهد. دانشجویان میبایست در هر جلسه از حداکثر 5 دقیقه قبل از شروع در بخش حضور داشته باشند. در طول ساعات کار عملی این واحد دانشجو نمیبایست به هیچ دلیلی از بخش بدون اجازه خارج گرددو حضور و غیاب در چند نوبت انجام شده و عدم حضور در هر یک به منزله غیبت آن جلسه میباشد هر دانشجو مجاز به حداکثر 1 جلسه غیبت ( موجه و یا غیر موجه) بوده و به دانشجویان بیش از 1 جلسه غیبت اجازه حضور در بخش داده نخواهد شد و متعاقبا امتحانی نیز از وی بعمل نخواهد آمد. دانشجویانی که به هر دلیل از ترم خود جا مانده میبایست با نماینده این واحد عملی جهت گروه بندی خود هماهنگی بعمل آورده و به هیچ تقاضایی خارج از این ضوابط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به دانشجویان در این واحد عملی اصول تکمیل پرونده بیماران  در بخش پریودنتولوژی؛ آشنایی با قلمهای پریودنتال و نحوه بکارگیری انان ؛ مشاهدات پریودنتال نرمال در دهان و روشهای کنترل پلاک آموزش داده خواهد شد. همچنین آموزش بهتر نحوه بکارگیری قلمهای جرمگیری را دانشجویان روی مدل و سپس در دهان همکلاسی های خود فرا خواهند گرفت.

دانشجویان میبایست قبل از شروع چرخش خود قلمهای مورد نیاز که علاوه بر این واحد عملی در واحد های عملی 2 الی 4 و نیز درمان جامع مورد استفاده قرار میگیرد را آماده و بهمراه سینی مخصوص وسایل به اتاق استریل تحویل داده تا در شروع کلاس بصورت استریل دریافت دارند. هر دانشجو موظف به ارائه و استفاده از وسایل خود بوده و اتاق استریل وسایل هیچ دانشجویی را به دیگری ولو با حضور صاحب وسایل تحویل نخواهد داد. اجازه حضور در بخش به دانشجویانی که وسایل خود را به اتاق استریل تحویل نداده باشند داده نخواهد شد و غیبت منظور میگردد.

دانشجو میبایست پس از پایان چرخش وسایل خود را به صورت استریل از پرسنل اتاق استریل دریافت داشته و تا ترم بعد نزد خود نگاهداری نموده تا فضای لازم جهت وسایل دانشجویان جدید مهیا گردد.

قلمهای مورد نیاز جهت آموزش عملی در گروه آموزشی پریودانتیکس به شرح زیر میباشد.

نام وسیله

تعداد و مشخصات

سینی وسایل

1 عدد

آیینه

2 عدد

سوند

1 عدد

پنس

1 عدد

پروب مدرج پریودنتال

1 عدد نوع ویلیامز

اسکیلر U 15/30

1 عدد و شماره  U 15/30

کورت گریسی

3 عدد یک عدد شماره 1/2 یا 3/4  ؛ یک عدد شماره  5/6یا 7/8 یا  9/10  و یک عدد شماره 11/12یا 13/14)

کورت Mc Call

1 عدد شماره 17/18

 

به دانشجویان عزیز توصیه میگردد مارک قلمهای خود را به نحوی انتخاب نمایند تا در طول 5 ترم و نیز در آینده بتوانند انان را  مورد استفاده قرار دهند. در این خصوص پیشنهاد میگردد با بخش هماهنگی بعمل آمده تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

عناوین زیر بصورت سخنرانی و یا Demonstration  توسط مدرسین اجرا و سپس کار عملی با قلمها آموزش و تمرین خواهد شد.

1- آشنایی با پرونده و نحوه پر کردن آن بصورت کامل با توضیحات مربوطه  شامل گرفتن تاریخچه؛ معاینات کامل لثه؛ ارزیابی پلاک ؛ چارت پریو و نحوه تکمیل آن؛ ارزیابی رادیوگرافی ؛ تشخیص ؛ پروگنوز و طرح درمان ( ضمیمه 1)

2- معاینات پریودنتال به صورت عملی بر روی یکی از دانشجویان و آگاهی از کلیه موارد پریودنشیم نرمال.

3- آشنایی با پروب های پریودنتال وموارد و  نحوه استفاده آن.

4- آشنایی با قلمهای پریودنتال

5- نحوه بکارگیری قلمهای پریودنتال در جرمگیری و صاف و صیقلی نمودن دندان.

6- پولیش نمودن دندان.

7- آموزش بهداشت و روشهای مختلف مسواک زدن و وسایل کمکی در بهداشت دهان شامل نخ دندان؛ مسواکهای بین دندانی و   دهانشویه ها.

نحوه ارزشیابی واحد پریودنتولوژی عملی 1:

این امر در سه قسمت انجام میگردد.

1- آزمون کتبی به صورت یکسان و همزمان از موارد تدریس شده:      6 نمره

3- آزمون کتبی یکسان و همزمان                                      6 نمره

4- انظباط بخشی و کنترل عفونت                                        1 نمره

لازم به ذکر میباشد که کسب حداقل 50% نمره آزمون کتبی جهت جمع نمرات الزامی میباشد.در غیر اینصورت نمره وی نا تمام و دانشجو میبایست در ترم بعد با دانشجویان جدید این واحد ؛ مجددا امتحان داده و تا کسب حداقل این نمره؛ واحد عملی بعد به وی داده نخواهد شد.

مباحث در نظر گرفته شده آزمون کتبی عبارتند از:

1- نرمال پریودنشیم   2- کلاسیفیکاسیون بیماریهای پریودنتا ل   3- علائم چارت پریو؛ تفسیر رادیوگرافی؛ تشخیص؛ پروگنوز و طرح درمان  4- شناخت وسایل دستی؛ سونیک و اولتراسونیک 5- پیشگیری بیماریهای پریودنتال و  طرق مختلف کنترل پلاک  6- درمانهای Non-surgical

در صورت هر گونه تغییر؛ مباحث مورد نظر در تابلوی اعلانات بخش به اطلاع خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

پریودنتولوژی نظری 3: ( 1 واحد نظری)

پیش نیاز : پریودنتولوژی نظری 2

این واحد طبق برنامه ریزی آموزشی در ترم 10 به دانشجویان ارائه میگردد. آموزش این واحد نظری در 17 جلسه یک ساعته بصورت یک روز در هفته در طی ترم اجرا میگردد. دانشجویان میبایست در هر جلسه از حداکثر 5 دقیقه قبل از شروع در کلاس درس مشخص شده حضور داشته و به دانشجویان تاخیری اجازه حضور در کلاس داده نخواهد شد. هر دانشجو مجاز به حداکثر 4 جلسه غیبت ( موجه و یا غیر موجه) بوده و به دانشجویان بیش از 4 جلسه غیبت اجازه حضور در امتحان پایان ترم داده نخواهد شد.عناوین و تعداد جلسات این واحد نظری به شرح زیر خواهد بود.

تعداد جلسات

نام مبحث

1

2

1

1

2

2

2

1

2

2

1

1- ژنژیوکتومی و ژنژیوپلاستی

2- روش عمل فلپ

4- جراحی استخوا ن

5- ضایعات ناحیه انشعاب ریشه ها

6- ضایعات موکوژنژیوال و  روشهای مختلف  درمان ضایعات موکوژنژیوال

8- پریو – پروتز

10- درمانهای رژنراتیو

12-                          Biologic principal of implant

13-                             Surgical aspects  of implant

15-       Risk factors & complications of implant

16- Immediate implantation‌

 

مباحث فوق بر اساس طرح درس مصوب گروه EDO تدریس میگردد و مدرسین و جلسات مربوطه در ابتدای هر ترم مشخص و در تابلوی اعلانات بخش جهت آگاهی دانشجویان نصب میگردد.

امتحان پایان ترم این واحد در روز و ساعت مشخص شده از طرف آموزش به صورت کتبی و ترکیبی از سئوالات تشریحی؛ چند گزینه ای؛ صحیح و غلط و پر نمودن جای خالی برگزار میگردد.منابع دروس در پایان هر مبحث توسط مدرسین اعلام میگردد؛ اما بطور کلی منابع تدریسی از کتب زیر میباشد.

1- Carranza Clinical Periodontology, Latest Edition

2- Lindhe, Clinical Periodontology and implant dentistry, Latest Edition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پریودنتولوژی عملی 3: ( یک واحد عملی)

پیش نیاز: پریودنتولوزی عملی 2

این واحد طبق برنامه ریزی آموزشی در ترم 10 به دانشجویان ارائه میگردد. آموزش این واحد عملی در 8 جلسه بصورت یک روز در هفته از ساعت 9:00 الی 14:30 اجرا میگردد و لذاهر دانشجو طبق گروه بندی انجام شده از جانب نماینده ترم یک چرخش (Rotation) در بخش حضور خواهد یافت.نماینده ترم نیز میبایست قبل از شروع ترم لیست دانشجویان را از آموزش اخذ و گروه بندی هر دو چرخش را به بخش ارائه دهد. دانشجویان میبایست در هر جلسه از حداکثر 5 دقیقه قبل از شروع در بخش حضور داشته باشند. در طول ساعات کار عملی این واحد دانشجو نمیبایست به هیچ دلیلی از بخش بدون اجازه خارج گردد و حضور و غیاب در چند نوبت انجام شده و عدم حضور در هر یک به منزله غیبت آن جلسه میباشد.هر دانشجو مجاز به حداکثر 1 جلسه غیبت ( موجه و یا غیر موجه) بوده و به دانشجویان بیش از 1 جلسه غیبت اجازه حضور در بخش داده نخواهد شد و متعاقبا امتحانی نیز از وی بعمل نخواهد آمد. دانشجویانی که بیمار نداشته ملزم به حضور در بخش و همکاری با همکلاسی خود در تکمیل پرونده و به فراگیری و مرور مباحث آموزش داده شده بپردازند.

دانشجویانی که به هر دلیل از ترم خود جا مانده میبایست با نماینده این واحد عملی جهت گروه بندی خود هماهنگی بعمل آورده و به هیچ تقاضایی خارج از این ضوابط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویان میبایست در بخش ظاهری آراسته و با روپوش تمیز و آستین بلند حضور یابند و از ورود هر دانشجو که موازین دانشکده و نیز موازین کنترل عفونت را اجرا ننمایند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

طبق بخشنامه آموزشی و کمیته کنترل عفونت بخش مجاز بوده در صورت عدم رعایت موازین کنترل عفونت از اخطار تا کسر حداکثر 3 نمره از دانشجو اقدام نماید.

قلمهای مورد نیاز این واحد عملی همان قلمهای تهیه شده در واحد عملی 1 میباشد.

دانشجویان میبایست قبل از شروع چرخش خود قلمهای مورد نیاز را آماده به اتاق استریل تحویل داده تا در شروع بخش بصورت استریل دریافت دارند. هر دانشجو موظف به ارائه و استفاده از وسایل خود بوده و اتاق استریل وسایل هیچ دانشجویی را به دیگری ولو با حضور صاحب وسایل تحویل نخواهد داد. اجازه حضور در بخش به دانشجویانی که وسایل خود را به اتاق استریل تحویل نداده باشند داده نخواهد شد و غیبت منظور میگردد.

دانشجو میبایست پس از پایان چرخش وسایل خود را به صورت استریل از پرسنل اتاق استریل دریافت داشته و تا ترم بعد نزد خود نگاهداری نموده تا فضای لازم جهت وسایل دانشجویان جدید مهیا گردد.

حداقل موارد کاری جهت به اتمام رساندن واحد پریودنتولوژی عملی 3:

دانشجویان در این واحد عملی میبایست فاز I درمان را دردو بیمار دارای حداکثر پریدنتیت خفیف تا متوسط بطور کامل به انجام برسانند . فاز 1 درمان در یکی از دو بیمار میبایست کاملا با وسایل دستی و بیمار دیگر با وسایل اولتراسونیک و دستی به اتمام برسد. علاوه بر آن حداقل در یک جراحی نیز بعنوان Aid  حضور داشته باشند. نماینده هر گروه برنامه ریزی حضور جهت Aidرا انجام میدهد.

جهت بررسی نهایی کارهای انجام شده؛ هر دانشجو دارای یک برگه Requirement  مجزا در اتاق اساتید در پوشه ای متعلق به گروه  بوده که دانشجو میبایست در خاتمه هر یک از مقاطع کاری در هر بیمار0(1- تشکیل پرونده؛2- جرمگیری و بروساژ ؛ و 3-   Recall) تایید کار انجام شده را از استاد خود در  الف ) پرونده بیمار و ب )  برگه  Requirement دریافت دارد . پوشه حاوی برگه های Requirement به هیچ وجه نمی بایست از اتاق اساتید خارج گردد.

لازم به ذکر میباشد که Recall بعنوان بخشی از درمان بیمار تلقی شده و عدم انجام آن به منزله ناتمام ماندن مراحل درمان بیمار خواهد بود.

پس از اتمام کار و انجام Recall هر بیمار دانشجو میبایست اتمام این مرحله  و ارجاع بیمار به گروه درمانی دیگررا در برگه تشخیص بیمار قید و امضاء استاد خود و مهر بخش را گرفته و بیمار را جهت ادامه درمان راهنمایی کند.

بیمارانی که نیاز به فاز II درمان و جراحی پریودنتال داشته قبل از ارجاع به گروه درمانی دیگر جهت ادامه درمان جراحی پریودنتال به بخش تخصصی پریودانتیکس ارجاع میگردند.

 

در مورد بیماران اورژانس ؛ می توان قبل از درمان پریودنتال آنان را جهت رفع مشکل اورژانس به بخش مورد نظر ارجاع داد .

دانشجویان میبایست پس از اتمام کار روزانه یونیت خود را مرتب و موارد یکبار مصرف را از آن جدا نموده و در سطل زباله جا داده و وسایل خود را شسته و تمیز به اتاق استریل جهت آماده سازی چلسه بعد تحویل دهند.

چنانچه دانشجویی موفق به تکمیل موارد مورد نیاز این واحد عملی نگردد نمره وی ناتمام اعلام شده و تنها یک ترم فرصت داشته تا موارد مورد نیاز را تکمیل کند. تا تکمیل این واحد عملی اجازه اخذ واحد عملی بالاتر به وی داده نخواهد شد و چنانچه در ترم آینده موفق به تکمیل آن نگردد نمره وی صفر منظور شده و میبایست مجددا واحد را گرفته و حضور کامل همانند دانشجویان جدید داشته باشد.

ارزیابی نهایی واحد پریودنتولوژی عملی 3:

 

1- انجام جرمگیری کامل برای دوبیمار                              5/12 نمره

2-  حضور بعنوان Aid در  دوجراحی پریودنتال                    5/0 نمره

3- آزمون کتبی یکسان و همزمان                                         6 نمره

4- انظباط بخشی و کنترل عفونت                                           1 نمره

لازم به ذکر میباشد که کسب حداقل 50% نمره آزمون کتبی جهت جمع نمرات الزامی میباشد.در غیر اینصورت نمره وی نا تمام و دانشجو میبایست در ترم بعد با دانشجویان جدید این واحد ؛ مجددا امتحان داده و تا کسب حداقل این نمره؛ واحد عملی بعد به وی داده نخواهد شد.

مباحث در نظر گرفته شده آزمون کتبی عبارتند از:

1- کلاسیفیکاسیون بیماریهای پریودنتا ل  2- علائم چارت پریو؛ تفسیر رادیو گرافی؛ تشخیص و پروگنوزوطرح درمان 3-  پیشگیری بیماریهای پریودنتال و  طرق مختلف کنترل پلاک4- Systemic & Local drug delivery system 5-  اندو- پریو

در صورت هر گونه تغییر؛ مباحث مورد نظر در تابلوی اعلانات بخش به اطلاع خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پریودنتولوژی عملی 4: ( یک واحد عملی)

پیش نیاز: پریودنتولوزی عملی 3

این واحد طبق برنامه ریزی آموزشی در ترم 11 به دانشجویان ارائه میگردد. آموزش این واحد عملی در 8 جلسه بصورت یک روز در هفته از ساعت 9:00 الی 14:30 اجرا میگردد و لذاهر دانشجو طبق گروه بندی انجام شده از جانب نماینده ترم یک چرخش (Rotation) در بخش حضور خواهد یافت.نماینده ترم نیز میبایست قبل از شروع ترم لیست دانشجویان را از آموزش اخذ و گروه بندی هر دو چرخش را به بخش ارائه دهد. دانشجویان میبایست در هر جلسه از حداکثر 5 دقیقه قبل از شروع در بخش حضور داشته باشند. در طول ساعات کار عملی این واحد دانشجو نمیبایست به هیچ دلیلی از بخش بدون اجازه خارج گردد و حضور و غیاب در چند نوبت انجام شده و عدم حضور در هر یک به منزله غیبت آن جلسه میباشد.هر دانشجو مجاز به حداکثر 1 جلسه غیبت ( موجه و یا غیر موجه) بوده و به دانشجویان بیش از 1 جلسه غیبت اجازه حضور در بخش داده نخواهد شد و متعاقبا امتحانی نیز از وی بعمل نخواهد آمد. دانشجویانی که بیمار نداشته ملزم به حضور در بخش و همکاری با همکلاسی خود در تکمیل پرونده و به فراگیری و مرور مباحث آموزش داده شده بپردازند.

دانشجویانی که به هر دلیل از ترم خود جا مانده میبایست با نماینده این واحد عملی جهت گروه بندی خود هماهنگی بعمل آورده و به هیچ تقاضایی خارج از این ضوابط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویان میبایست در بخش ظاهری آراسته و با روپوش تمیز و آستین بلند حضور یابند و از ورود هر دانشجو که موازین دانشکده و نیز موازین کنترل عفونت را اجرا ننمایند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

طبق بخشنامه آموزشی و کمیته کنترل عفونت بخش مجاز بوده در صورت عدم رعایت موازین کنترل عفونت از اخطار تا کسر حداکثر 3 نمره از دانشجو اقدام نماید.

قلمهای مورد نیاز این واحد عملی همان قلمهای تهیه شده در واحد عملی 1 میباشد.

دانشجویان میبایست قبل از شروع چرخش خود قلمهای مورد نیاز را آماده به اتاق استریل تحویل داده تا در شروع بخش بصورت استریل دریافت دارند. هر دانشجو موظف به ارائه و استفاده از وسایل خود بوده و اتاق استریل وسایل هیچ دانشجویی را به دیگری ولو با حضور صاحب وسایل تحویل نخواهد داد. اجازه حضور در بخش به دانشجویانی که وسایل خود را به اتاق استریل تحویل نداده باشند داده نخواهد شد و غیبت منظور میگردد.

دانشجو میبایست پس از پایان چرخش وسایل خود را به صورت استریل از پرسنل اتاق استریل دریافت داشته و تا ترم بعد نزد خود نگاهداری نموده تا فضای لازم جهت وسایل دانشجویان جدید مهیا گردد.

حداقل موارد کاری جهت به اتمام رساندن واحد پریودنتولوژی عملی 3:

دانشجویان در این واحد عملی میبایست فاز I درمان را دردو بیمار دارای حداکثر پریدنتیت خفیف تا متوسط بطور کامل به انجام برسانند و علاوه بر آن حداقل در یک جراحی نیز بعنوان Aid  حضور داشته باشند. نماینده هر گروه برنامه ریزی حضور جهت Aidرا انجام میدهد.

جهت بررسی نهایی کارهای انجام شده؛ هر دانشجو دارای یک برگه Requirement  مجزا در اتاق اساتید در پوشه ای متعلق به گروه  بوده که دانشجو میبایست در خاتمه هر یک از مقاطع کاری در هر بیمار0(1- تشکیل پرونده؛2- جرمگیری و بروساژ  و 3-   Recall) تایید کار انجام شده را از استاد خود در  الف ) پرونده بیمار( ضمیمه 4) و ب )  برگه  Requirement دریافت دارد . پوشه حاوی برگه های Requirement به هیچ وجه نمی بایست از اتاق اساتید خارج گردد.

لازم به ذکر میباشد که Recall بعنوان بخشی از درمان بیمار تلقی شده و عدم انجام آن به منزله ناتمام ماندن مراحل درمان بیمار خواهد بود.

پس از اتمام کار و انجام Recall هر بیمار دانشجو میبایست اتمام این مرحله  و ارجاع بیمار به گروه درمانی دیگررا در برگه تشخیص بیمار قید و امضاء استاد خود و مهر بخش را گرفته و بیمار را جهت ادامه درمان راهنمایی کند.

بیمارانی که نیاز به فاز II درمان و جراحی پریودنتال داشته قبل از ارجاع به گروه درمانی دیگر جهت ادامه درمان جراحی پریودنتال به بخش تخصصی پریودانتیکس ارجاع میگردند.

در مورد بیماران اورژانس ؛ می توان قبل از درمان پریودنتال آنان را جهت رفع مشکل اورژانس به بخش مورد نظر ارجاع داد .

دانشجویان میبایست پس از اتمام کار روزانه یونیت خود را مرتبو موارد یکار مصرف را از آن جدا نموده و در سطل زباله جا داده و وسایل خود را شسته و تمیز به اتاق استریل جهت آماده سازی چلسه بعد تحویل دهند.

چنانچه دانشجویی موفق به تکمیل موارد مورد نیاز این واحد عملی نگردد نمره وی ناتمام اعلام شده و تنها یک ترم فرصت داشته تا موارد مورد نیاز را تکمیل کند. تا تکمیل این واحد عملی اجازه اخذ واحد عملی بالاتر به وی داده نخواهد شد و چنانچه در ترم آینده موفق به تکمیل آن نگردد نمره وی صفر منظور شده و میبایست مجددا واحد را گرفته و حضور کامل همانند دانشجویان جدید داشته باشد.

ارزیابی نهایی واحد پریودنتولوژی عملی 4:

1- انجام جرمگیری کامل برای دوبیمار                               12 نمره

2-  حضور بعنوان Aid در  دوجراحی پریودنتال                    1 نمره

3- آزمون کتبی یکسان و همزمان                                     6 نمره

4- انظباط بخشی و کنترل عفونت                                     1 نمره

لازم به ذکر میباشد که کسب حداقل 50% نمره آزمون کتبی جهت جمع نمرات الزامی میباشد.در غیر اینصورت نمره وی نا تمام و دانشجو میبایست در ترم بعد با دانشجویان جدید این واحد ؛ مجددا امتحان داده و تا کسب حداقل این نمره؛ واحد عملی بعد به وی داده نخواهد شد.

امتحان پایان ترم پریو عملی 4 از کلیه سرفصلهای پریو نظری1 الی 3  که کاربرد بالینی دارند خواهد بود. این امتحان بصورت ارائه اسلاید و سئوالات مربوط به آن خواهد بود. نماینده گروه میبایست با مسئول کلاسهای نظری در خصوص در اختیار داشتن یک کلاس در تاریخ تعیین شده هماهنگی لازم را بعمل آورد.

در صورت هر گونه تغییر؛ مباحث مورد نظر در تابلوی اعلانات بخش به اطلاع خواهد رسید.

 

 

 

 

درمان جامع عملی

دانشجویان در صورت نیاز به انجام کار عملی پریودنتال جهت این واحد عملی میبایست با مسئول اتاق استریل هماهنگی لازم در خصوص روزهای حضور در بخش را بعمل آورند. این دانشجویان میبایست پرونده مخصوص این واحد عملی  را تکمیل و ارائه نمایند.دانشجویان توجه داشته باشند که مجاز به انجام دو بیمار با یک استاد نبوده و در مان هر بیمارمیبایست با یک استاد جداگانه انجام پذیرد.  با هماهنگی بعمل امده با سرپرست محترم این گروه ؛ دانشجویانی که مایل باشند میتوانند بیماران پریودنتولوژی عملی 3 یا 4 خود را بعنوان بیمار درمان حامع عملی در نظر بگیرند و لذا در این صورت میبایست پس از اتمام کار این بیماران ثبت کار آن بیمار را در برگه Requirement این واحد عملی نیز به انجام برسانند.

کلیه موارد انظباطی بخش در خصوص حضور و غیاب ؛ موازین کنترل عفونت و غیره در خصوص این واحد عملی نیز لازم الاجرا میباشد