پروتزمتحرک

تعداد پرسنل : 3 نفر ( خانم یارمحمدی – خانم معصومی – خانم تهرانی ) و 1 نفر خدمه ( آقای نوری )

تعداد اعضاء هیئت علمی : 18 نفر ( 8 نفر حق التدریس خانمها دکتر معماران – دکتر مظاهری – دکتر زمانی – دکتر ضیائی و آقایان دکتر دانشور – دکتر نصیر – دکتر سربازی دکتر نشاطی ) 10نفر استخدام ( خانمها دکتر انصاری – دکتر عبادی – دکتر بدری – دکتر خبیری – دکتر زادپرور – دکتر مهربان - دکتر نعمت اللهی  و آقایان دکتر خورسند – دکتر سازور– دکتر مبینی )

فضای آموزشی : 27 یونیت – اطاق اساتید – اطاق کنفرانس – اطاقهای رختکن اساتید و پرسنل

برنامه آموزشی واحدهای عملی :

شنبه ها : پره کلینیک کامل – پارسیل 2 عملی – کامل 2 عملی

سه شنبه ها : کامل 4 – پارسیل 3 – پره کلینیک پارسیل

یکشنبه ها : کامل 2 – کامل 3

چهارشنبه ها : کامل 4 – پره کلینیک پارسیل

دوشنبه ها : پارسیل 2 – کامل 3

پنجشنبه ها : پارسیل 3

برنامه آموزشی واحدهای نظری :

دوشنبه ها ساعت 45/14 الی 45/ 15 کامل 2

سه شنبه ها ساعت 30/7 الی 30/8 کامل 1

چهارشنبه ها ساعت 30/7 الی 30/8 پارسیل 1 و2