جراحی دهان،فک وصورت

بخش جراحی دهان، فک و صورت در سال 1368 تاسیس شده و با حضور اساتیدی از جمله دکتر اسحاق لاسمی، دکتر سید مهدی جعفری، دکتر فینا ناوی، دکتر محمدحسین کلانتر معتمدی، دکتر محمد علی دولت آبادی و دکتر کوروش طاهری طالش شروع به کار نموده و اولین مدیر گروه بخش دکتر سید مهدی جعفری از سال 1370 تا 1374 بودند. بعد از ایشان دکتر اسحاق لاسمی از سال 1374 تا 1391 عهده دار این مسؤلیت بودند و از سال 1391 تاکنون ، دکتر فرزین سرکارات دارای عنوان مدیر گروه بخش جراحی فک و صورت می باشند.

بخش جراحی فک و صورت دارای یک بخش عمومی برای آموزش دانشجویان دندانپزشکی بوده که در فضای آموزشی بخش ، قسمتهای جداگانه ای برای آموزش جراحی های داخل دهانی و همچنین فضای جداگانه جهت برگزاری کلاس های آموزشی نظری می باشد.

بخش تخصصی آموزش دستیاری به صورت مستقل در دانشکده وجود داشته و دارای امکانات و تجهیزات تخصصی برای درمانهای جراحی و ایمپلنت های دندانی می باشد.

بخش جراحی دهان، فک و صورت در بیمارشتان بوعلی از سال 1386 شروع به فعالیت نموده و در سال 1387 اولین دوره پذیرش آموزش دستیاری در این بخش آغاز گردید.

بخش جراحی دهان، فک و صورت در بیمارستان بوعلی دارای درمانگاه تخصصی مستقل با امکانات لازم جهت ویزیت و انجام درمانهای جراحی تحت بی حسی موضعی، بخش مستقل جراحی فک و صورت جهت بستری بیماران، اتاق عمل تخصصی و سالن کنفرانس جهت برگزاری کلاسهای آموزشی می باشد.