رادیولوژی دهان،فک و صورت

بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت  درضلع غربی در طبقه زیرزمین  ساختمان شماره 3 واقع گردیده ومجهز به فضای آموزشی جهت دانشجویان رشته دندانپزشکی ، دارای 6 کابین برای رادیوگرافی داخل دهانی میباشد و یک کابین به رادیوگرافی دیجیتال اختصاص یافته است .

همچنین تاریکخانه در این قسمت قرار دارد .

در این بخش اتاق رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال و اتاق CBCT   نیز قرار گرفته است .

 پری کلینیک رادیولوژی نیز جهت آموزش دانشجویان برروی فانتوم ، قبل از ورود به بخش تخصیص یافته است. اتاق استراحت اساتید و دستیاران و اتاق سمینار  نیز در همین قسمت قرار گرفته است.  

بخش رادیولوژی  مسئول آموزش دروس رادیولوژی تئوری 1،2، و تشخیص 4 و رادیولوژی عملی 1،2،3به دانشجویان رشته دکتری دندانپزشکی وآموزش دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت به دستیاران این رشته میباشد.

دستیاران بخش رادیولوژی در هر سال تحصیلی 3 نفر میباشند.

بخش رادیولوژی در هر ترم پذیرای دستیاران رشته های مختلف جهت گذراندن دروس علوم وابسته میباشد.

 .دروس تئوری در روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه صبح و دروس عملی در تمام روزهای طول هفته در بخش انجام میشود.

اعضای هیات علمی بخش رادیولوژی :

1-جناب آقای دکتر طلایی پور

2- سرکار خانم دکتر مهرعلی زاده (معاونت گروه)

3- سرکار خانم دکتر سخدری(مدیر گروه)

4- سرکار خانم دکتر حافظی(معاون آموزش تخصصی)

5- سرکار خانم دکتر دهقانی

6- سرکار خانم دکتر خادمی

7- سرکار خانم دکتر تهرانی

8- جناب آقای دکتر امیری

9- جناب آقای دکتر همتی

پرسنل بخش رادیولوژی :

سرکار خانم کهنی

سرکار خانم مهیار

اعضای قبلی بخش رادیولوژی در سالهای گذشته :

جناب آقای دکتر خامنئیان

جناب آقای دکتر محمدیان

جناب آقای دکتر پیمانی