آزمایشگاه علوم پایه

تابلو اعلانات آزمایشگاه علوم پایه

 • از نمایندگان کلیه ترمهای علوم پایه خواهشمند است در اسرع وقت جهت گروهبندی کلاسهای عملی به دفتر آزمایشگاه مراجعه نمایند.
 • شروع کلاسهای عملی به ترتیب ذیل میباشد:

1-کلاس میکربشناسی عملی از تاریخ دوشنبه 93/6/24

2- کلاس بیوشیمی عملی از تاریخ یکشنبه 93/7/6

3- کلاس فیزیولوژی عملی از تاریخ سه شنبه 93/7/8

4- ایمنی شناسی عملی از تاریخ چهارشنبه 93/7/9


 

ضوابط حضور در آزمایشگاه

 

کلیه دانشجویانی که در آزمایشگاه واحد عملی دارند, مستلزم به رعایت موارد زیر می باشند:

 

 • حضور در کلاس با روپوش پزشکی سفید برای آقایان و روپوش و مقنعه سفید برای بانوان ضروری است.
 • از پوشیدن مانتو , کاپشن و... برروی روپوش خودداری شود و دکمه ها بسته شده باشد.
 • الصاق کارت شناسایی عکس دار بر روی روپوش الزامی است.
 • آزمایشگاه از پذیرفتن دانشجویان با تأخیر معذور می باشد.
 • استفاده از تلفن همراه و صحبت با آن در محوطه آزمایشگاه اکیدا ممنوع بوده در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.
 • هرگونه فیلمبرداری و تصویر برداری ( با دوربین عکاسی , فیلمبرداری , موبایل و....) ممنوع است ود رصورت مشاهده , طبق مقررات رفتار خواهد شد.
 • عملکرد دانشجویان ازنظر رعایت موارد ایمنی , بهداشتی و رفتار کلاسی باید منطبق بر توضیحات داده شده توسط اساتید و مسئولین آزمایشگاه صورت گیرد.
 • خوردن , آشامیدن و جویدن در سالن های آزمایشگاه اکیدا ممنوع است.
 • در صورت بروز حادثه , ابتدا مسئولین  را مطلّع سازید.
 • قبل از انجام هر کارفنی در داخل آزمایشگاه از دستکش لاتکس استفاده نمایید.
 • بعد از اتمام کارهای عملی , حتما دست های خود را با ماده ضد عفونی کننده مناسب بشوئید.

 

در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق توسط دانشجو، طبق مصوبه کمیته بهداشت  به شرح زیر اقدام خوهد شد:

1- بار اول : در صورت تذکر و عدم اصلاح مورد در آن جلسه , کسر 3نمره  از نمره نهایی

2- بار دوم : کسر 5 نمره از نمره نهایی

3- بارسوم : محرومیت از گذراندن واحد مربوطه و ارجاع به کمیته انضباطی