سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از گروههای مصوب در کوریکولوم آموزشی بوده و با هدف افزایش آگاهی ، تغییر نگرش و ارتقاء عملکرد دانش آموختگان در رابطه با اصول تامین ، حفظ و ارتقاء امور مرتبط با  پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان در گروههای هدف ، بر اساس شواهد علمی معتبربه صورت نظری و عملی فعالیت می کند . واحدهایی که توسط این گروه ارائه می گردند به صورت نظری ، نظری عملی ، کارگاهی و کارورزی می باشند . این واحد ها شامل :

 •  سلامت دهان و جامعه ( نظری عملی )
 • سلامت دهان 1 (نظری)
 • سلامت دهان 2 (نظری )
 • سلامت دهان عملی 1 ( عملی )
 •   سلامت دهان عملی 2 ( عملی )
 • سلامت دهان عملی 3 ( کارورزی )
 • سالمند شناسی  ( نظری عملی )
 • حاکمیت خدمات بالینی ( نظری عملی )
 • دخانیات و سلامت دهان ( کارگاهی )

 مجموعا به میزان 10 واحد بوده و همچنین قسمتهایی از دروس تجمیع شده سایر گروهها  توسط این گروه ارائه می گردد . این گروه دارای بخش بالینی بوده و دانشجویان ضمن معاینه ، ثبت شاخص های پوسیدگی ، پریودنتال ، مال اکلوژن و ارزیابی خطر پوسیدگی ، درمانهای پیشگیرانه از جمله فیشورسیلنت و فلورایدتراپی  را روی بیماران انجام داده و متناسب با گروه سنی آنان ، آموزش بهداشت و مشاوره تغذیه در حضور والدین داده می شود .

در خلال واحدهای سلامت عملی ، دانشجویان با نقش تغذیه در پوسیدگی دندانی کودکان ، ارزیابی خطر پوسیدگی ، انواع مطالعات ، ارزیابی نقادانه از نظر Level of evidence ، روش سرچ مقالات ، طرز تهیه بروشور، شاخص های سلامت دهان ، آموزش عملی بهداشت ، روش انجام نیازسنجی ، ارزیابی اقتصادی ، آشنایی با ماده فلوراید ، وضعیت بهداشت دهان و دندان در ایران و سایر کشورها ، اهداف سازمان بهداشت جهانی ، روش های مقرون به صرفه در پیشگیری از پوسیدگی در سطح جامعه و موارد مرتبط با ترک دخانیات در مطب دندانپزشکی آموزش دیده و تمرینات عملی انجام خواهند داد.

اعضای هیئت علمی گروه :

 • دکتر نیره امینی          مدیر گروه
 • دکتر مهرنوش رضوان  مسئول پژوهشی گروه
 • دکتر مهسا سلیمانی    عضو گروه